Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Koronaviruset

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Høylandet kommune:    Klikk her for informasjon         

 

Aktuelt

Høylandet kommune er tildelt midler til kommunal kompensasjonsordning i hht. prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien. Vi har fortsatt midler igjen til fordeling.

Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale
virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Velkommen til nytt barnehageår!

Vi ønsker alle våre elever Velkommen til nytt skoleår mandag 16. august.
Oppstart  kl 9:00 for 2.-10.klasse, og kl 10:00 for 1. klasse.
Slik korona situasjonen på Høylandet er i dag, følger skolen grønt nivå. Mer informasjon om smittevern finnes på www.fhi.no

Hilsen  Eskil Skarland 
rektor Høylandet barne- og ungdomsskole.

Skogbrannfaren er nå høy og går mot meget høy til helga.

To ordninger for frivilligheten er nå åpnet for søknader: 

1. den generelle momskompensasjonsordningen

2. koronaordning for arrangement og aktivitet

 Snøscooterløypene er stengt grunnet for lite snø.

 

Søknadsfristen for å søke på årets kulturmidler er satt til søndag 16. mai 2021

Til toppen