Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Koronaviruset

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Høylandet kommune:    Klikk her for informasjon         

Koronatelefon: 469 17 811 - åpen alle hverdager mellom kl. 08:00 - 15:30.

Aktuelt

Vanningsforbud for abonnenter i Vassbotna - opphevet fra 15.06.21

Ny oppdatering fra Overhalla kommune 16.06.21: Vanningsforbudet i Overhalla ble opphevet i går ettermiddag. 

Mer info her

Overhalla kommune sliter med svært stort vannforbruk i varmen og da også med fyllingen på høydebasseng, og innfører fra og med i dag vanningsforbud. 

Høylandet barne- og ungdomsskole har ledig fast stilling som lærer i 100% stilling fra 01.08.2021 

og inntil 100% vikariat stilling fra 01.08.2021-31.07.2022 

Fra uke 26 (28/6) - uke 33 (20/8) er åpningstiden 09:00 - 15:00 på servicekontoret/sentralbord.

Skogbrannfaren er nå høy og går mot meget høy til helga.

To ordninger for frivilligheten er nå åpnet for søknader: 

1. den generelle momskompensasjonsordningen

2. koronaordning for arrangement og aktivitet

Endret fyringsmønster kan føre til behov for feiing.
Ta kontakt med Namdal Brann- og Redningsvesen dersom din husstand har benyttet vedfyring mer enn normalt i vinter, enten på grunn av hjemmekontor eller uvanlig kuldeperiode.

Vi kan nås på 915 90 910 eller 482 50 762

 

Høylandet kommune er tildelt midler til kommunal kompensasjonsordning i hht. prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien. 

Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale
virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

 Snøscooterløypene er stengt grunnet for lite snø.

 

Til toppen