Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

Korona tlf 469 17 811 (Åpningstid hverdager fra kl. 08:00 - 15:30).

Aktuelt

Namdal brann- og redningsvesen skal avholde røykdykkerøvelse Torsdag 19.11 på adresse Kjølstad 276.

Etter øvelsen foretas kontrollert nedbrenning.

 

Brannsjef Tommy Tørring

Vi tar sikte på å ta i bruk Hålling hallen fra uke 42, og all aktivitet skal fortrinnsvis foregå i hallen og ikke i gymsal.

Informasjon fra legekontoret pr 16.11.20:
 

 

Har du kandidater for årets Ildsjelpris?

Den siste uken har det vært streik knyttet til kollektivtrafikken i deler av landet. Fra og med lørdag 26.09.2020 trappes streiken i kollektivtrafikken opp. AtB har gitt informasjon til kommunen om at  skolebuss rute Kongsmoen- Høylandet skole blir tatt ut i streik.

Vi vil sende SMS til foresatte hvis ytterligere bussruter blir tatt ut i streik, eller at streiken avsluttes.
AtB setter ikke inn andre operatører. Kommunen har heller ikke lov til å sette opp alternativ transport. Den generelle oppfordringen er at de elevene som blir berørt av buss streiken prøver å komme seg til skolen på andre måter.
Elevene som ikke kommer seg til skolen på grunn av buss streiken får ikke fravær, men må melde fra til kontaktlærer. Elever som ikke rammes av buss-streiken møter på skolen som normalt.
Elevene som blir hjemme kan, til å begynne med, ikke forvente å få digital hjemmeundervisning. Elevene må følge arbeidsplanene i fagene sine og gjøre skolearbeid på egen hånd. Eleven må følge med på teams, for å holde seg oppdatert og for å kommunisere med lærer.
Dette er informasjon kommunen har pr fredag 25.09  kl 14:30, men situasjonen kan forandre seg.

Oppfordrer til å følge med på Atb sine hjemmesider.

For spørsmål, ta kontakt med Kommunalsjef oppvekst- og kultur Kristin Lonmo Almaas tlf 995 46 051.

Vi har de siste årene jobbet med å søke ut midler for å få til fiberutbygging gjennom Høylandet kommune, og er nå kommet godt i gang med dette. Vi har fått tilskudd til andeler av utbyggingen fra Trøndelag fylkeskommune til områder i bygda, og i disse dager vil sikkert flere se at det jobbes i Øverbygda og langs Sørsivegen.  

Høylandet kommunes næringsfond har gjennom statens krisepakke 3 fått tildelt ekstra midler for å dempe effekten av nedstengningen som ble gjort i forbindelse med Covid-19-pandemien

 Namdal brann- og redningsvesen avd. Høylandet søker etter brannkonstabel (deltid).
Namdal brann- og redningsvesen er et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Grong, Høylandet og Overhalla, der Grong er vertskommune. Vi har som primæroppgave å drive forbyggende arbeid samt sikre lokalsamfunnet mot brann, ulykker og akutt forurensning.

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag.

Til toppen