Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Koronavirus i Høylandet kommune.

 

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Høylandet kommune:    Klikk her for informasjon         

 

Koronatelefon: 469 17 811. 

 

 

Aktuelt

Kommunale kulturmidler

Søknadsfristen for å søke på årets kulturmidler er satt til søndag 16. mai 2021

Her kan lag og foreninger søke om tilskudd til:

o Drift av lag
o Drift av kulturbygg
o Drift av anlegg

Søknaden skal ha vedlagt:  

a) aktivitetsplaner som viser hva omsøkte midler skal brukes til
b) Regnskap for siste år, revidert av lagets revisor
c) Budsjett for inneværende år
d) Rapport på bruken av fjorårets tilskudd

Søknaden skal sendes via elektroniske søknadsskjema på kommunens hjemmeside, og retningslinjene for tildeling av midler finner du her. (PDF, 110 kB)

 

Kontakt undertegnede om du har spørsmål eller trenger hjelp ang. de ulike tilskuddsordningene, eller trenger hjelp til utfylling av søknadsskjemaet.

 

Kommunalsjef Oppvekst og kultur  - Kristin Lonmo Almaas  tlf.: 995 46 051

Trøndelag fylkeskommune, seksjon drift og vedlikehold veg melder følgende:

Midlertidig aksellastgrense vil innføres på 

• Fv. 7046 Hognesvegen. 

i Høylandet kommune.

Det er dessverre igjen meldt om ustabil mobildekning i Høylandet sentrum. Feilen er rapportert til Telenor. Dersom kontakten er helt brutt, så er et en tilgjengelig satellittelefon  utstasjonert ved Høylandet sykehjem.

Til informasjon, kommunen har hatt tett dialog med Telenor før påska og flere grep/tiltak planlegges for å sikre en mer stabil mobildekning.  

 

 

Det nærmer seg påske! Har du kjøretillatelsen i orden?

 

Søknadsfrist er 15. mars 2021

Løypa Loddoenget til Mefjelltjønna er åpnet.
Den kan åpnes eller stenges  på kort varsel som følge av vær- og føreforhold, følg med på kommunens hjemmeside

 

Til toppen