Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

Korona tlf 907 93 183

Aktuelt

 Namdal brann- og redningsvesen avd. Høylandet søker etter brannkonstabel (deltid).
Namdal brann- og redningsvesen er et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Grong, Høylandet og Overhalla, der Grong er vertskommune. Vi har som primæroppgave å drive forbyggende arbeid samt sikre lokalsamfunnet mot brann, ulykker og akutt forurensning.

Vi har de siste årene jobbet med å søke ut midler for å få til fiberutbygging gjennom Høylandet kommune, og er nå kommet godt i gang med dette. Vi har fått tilskudd til andeler av utbyggingen fra Trøndelag fylkeskommune til områder i bygda, og i disse dager vil sikkert flere se at det jobbes i Øverbygda og langs Sørsivegen.  

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag.

Nytting info fra MNA kommer bare i digital versjon denne gangen

Høylandet kommunes næringsfond har gjennom statens krisepakke 3 fått tildelt ekstra midler for å dempe effekten av nedstengningen som ble gjort i forbindelse med Covid-19-pandemien

Grunnet mistanke om vannlekkasje, ber vi abonnenter ved Midtre Høylandet vannverk unngå unødvendig bruk av vann.

Vanning av plener etc bør unngås.

Teknisk drift

Høylandet er avhengig av et næringsliv i utvikling, både nå og framover i tid.  Kommunestyret vedtok i desember 2019 å nedsette ei arbeidsgruppe som skal se på hva som skal til for skape vekst og utvikling, og hvordan kommunen kan bistå næringslivet på best mulig måte. Den nedsatte gruppen består av politikere, næringsaktører, representanter for kommunens landbruksforum og næringsforening i tillegg til deltakere fra kommuneadministrasjonen. Arbeidsgruppa er godt i gang, nå inviteres aktører fra næringslivet til å delta på en spørreundersøkelse.

Valgkomiteen har kommet med forslag til kommunestyret på 

Meddommere og skjønnsmedlemmer for perioden 2021 - 2025

Jordskiftemeddommere i perioden 01.01.2021 - 31.12.2024

Meddommere til lagmannsretten 2021 - 2024

Meddommere til tingretten 2021 - 2024

Det skal foretas nye valg av meddommere/skjønnsmedlemmer  for perioden 2021 – 2024 og det oppfordres til at innbyggerne i Høylandet kommune å foreslå kandidater.

Uteområdet på Vargeia barnehage skal oppgraderes og utvides, både småbarnsområdet ved den nybygde avdelingen, og storbarnsområdet, som også skal utvides. 

 

Til toppen