Aktuelt
Publisert 15.11.2019

Løype for rekreasjonskjøring med snøscooter i Høylandet kommune er utredet og ligger til høring med frist 3.januar 2020. 

Publisert 19.06.2019

Kommunestyret vedtok i møte 18.06.2019 sak 29/19:

Forslag til lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt legges ut til offentlig ettersyn fram til 1. august 2019 og sluttbehandles i kommunestyret i etterkant. 

Høringsuttalelser sendes Høylandet kommune, Vargeia 1, 7877 Høylandet eller på epost: postmottak@hoylandet.kommune.no

Evt spørsmål rettes til brannsjef Tommy Tørring tlf 900 10 160