Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Koronaviruset

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Høylandet kommune:    Klikk her for informasjon         

 

Aktuelt

Influensavaksinering i Høylandet høsten 2021.

Onsdag 27/10 kl 14:00 - 17:00 på Legekontoret

Mandag 1/11 kl 14:00 - 17:00 på Legekontoret

Du behøver ikke bestille time - møt opp og vent på tur.

Torsdag 07.10 vil nødetatene holde øvelse ved Høylandet skole og sentrumsområdet.

 

Har du kandidat til årets kulturpris?

Høylandet kommune er tildelt midler til kommunal kompensasjonsordning i hht. prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien. Vi har fortsatt midler igjen til fordeling.

Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale
virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Velkommen til nytt barnehageår!

Vi ønsker alle våre elever Velkommen til nytt skoleår mandag 16. august.
Oppstart  kl 9:00 for 2.-10.klasse, og kl 10:00 for 1. klasse.
Slik korona situasjonen på Høylandet er i dag, følger skolen grønt nivå. Mer informasjon om smittevern finnes på www.fhi.no

Hilsen  Eskil Skarland 
rektor Høylandet barne- og ungdomsskole.

Til toppen