Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Ekstremværet Frank når oss, og ventes ikke være over før lørdag 23. januar.

Vi oppfordrer alle til å sikre løse gjenstander! 

Ved utfall av strøm; kontakt Tensio, tlf 74 12 15 00 

Ved hindringer på fylkesvegene; kontakt vegtrafikksentralen, tlf 175 

Ved hindringer på kommunevegene: ring teknisk vakt; tlf 907 78 728 

Skulle mobilnettet falle ut, finnes det satelittelefon på vaktrommet på sykeheimen. 

 

Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

 

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

 

Koronatelefon: 469 17 811. Vil være åpen i helga 23. - 24. januar mellom kl 13:00  og 15:30

Høylandet kommune har nå startet vaksinasjon mot korona, i henhold til nasjonale prioriteringer. 
Du kan følge med vaksineringsprogrammet og statistikker for antall vaksineringer for Høylandet via Folkehelseinstituttet sin web.side.

Aktuelt

Koronavaksinasjons- programmet – Status Høylandet kommune uke 2

For å følge status uke for uke vedr. koronavaskinasjonsprogrammet anbefaler vi at du går inn via hurtiglenken øverst på hjemmesiden under lenken "Covid-19"

Høylandet kommune har startet vaksinasjonen mot korona.  Seks beboere ved sykeheimen ble de første som mottok vaksine.
Kommunen er nå i avslutningsfasen med vaksineringen på sykeheimen, og vi har nå fått beskjed om at vi i uke 3 vil få nok vaksiner til å kunne starte vaksinering av innbyggere utenfor sykeheimen. I første omgang har vi mulighet for å tilby vaksine til 6 personer.
Ihht. Nasjonale retningslinjer for prioritering, vil det være innbyggere i alderen fra 85 år+ som får tilbudet først.
De som får tilbud om vaksine i uke 3, er i dag kontaktet via SMS.  Disse vil også bli oppringt på mandag 18. januar, og vil bli tilbudt vaksinering onsdag 20. januar.
Vaksinen er gratis og frivillig, og for de som velger å vaksinere seg kan det opplyses  om at vaksineringen vil finne sted på møterommet ved Helsesentret

 Her kan du se status vaksineringsstatistikk i Høylandet kommune 

Les hva Folkehelseinstituttet (FHI) skriver om koronavaksinering 

Hvem kan få koronavaksine? (FHI) 

Du kan kontakte oss på koronatelefonen - 469 17 811 

Det vil fortløpende blir lagt ut informasjon om vaksineringsprogrammet for Høylandet på vår hjemmeside.

Alle kommuner skal regelmessig utarbeide en langsiktig plan for samfunnsutviklinga i kommunen.

Høylandet står nå midt i dette arbeidet og ønsker dine innspill og forslag på hva som er viktig for utviklinga på Høylandet frem mot 2032.

Håper du klikker deg inn på vedlagte link og gir oss innspill på ulike tema. På forhånd stor takk🙂 

 

Formannskapets forslag til handlingsplan med økonomiplan for perioden 2021 – 2024 inkl. forslag til årsbudsjett for 2021 med prisjusterte avgifter og betalingssatser for 2021 er utlagt til offentlig gjennomsyn ved servicekontoret i tidsrommet 01.12.2020 - 15.12.2020, 
Eventuelle uttalelser til planen og årsbudsjettet må være mottatt Høylandet kommune innen tirsdag 15.12.20 kl 12:00.

 

Det er AtB som planlegger, anskaffer, drifter, utvikler og markedsfører et framtidsrettet mobilitetstilbud for hele Trøndelag fylke.
Som mobilitetsselskap skal AtB legge til rette for smidige, sømløse reiser tilpasset ulike behov og reisemønster. Kollektivtilbudet skal utvikles og presenteres sammen med blant annet sykkel, gange og delingstjenester.

 

Vi tar sikte på å ta i bruk Hålling hallen fra uke 42, og all aktivitet skal fortrinnsvis foregå i hallen og ikke i gymsal.

Informasjon fra legekontoret pr 16.11.20:
 

 

Har du kandidater for årets Ildsjelpris?

Den siste uken har det vært streik knyttet til kollektivtrafikken i deler av landet. Fra og med lørdag 26.09.2020 trappes streiken i kollektivtrafikken opp. AtB har gitt informasjon til kommunen om at  skolebuss rute Kongsmoen- Høylandet skole blir tatt ut i streik.

Vi vil sende SMS til foresatte hvis ytterligere bussruter blir tatt ut i streik, eller at streiken avsluttes.
AtB setter ikke inn andre operatører. Kommunen har heller ikke lov til å sette opp alternativ transport. Den generelle oppfordringen er at de elevene som blir berørt av buss streiken prøver å komme seg til skolen på andre måter.
Elevene som ikke kommer seg til skolen på grunn av buss streiken får ikke fravær, men må melde fra til kontaktlærer. Elever som ikke rammes av buss-streiken møter på skolen som normalt.
Elevene som blir hjemme kan, til å begynne med, ikke forvente å få digital hjemmeundervisning. Elevene må følge arbeidsplanene i fagene sine og gjøre skolearbeid på egen hånd. Eleven må følge med på teams, for å holde seg oppdatert og for å kommunisere med lærer.
Dette er informasjon kommunen har pr fredag 25.09  kl 14:30, men situasjonen kan forandre seg.

Oppfordrer til å følge med på Atb sine hjemmesider.

For spørsmål, ta kontakt med Kommunalsjef oppvekst- og kultur Kristin Lonmo Almaas tlf 995 46 051.

Vi har de siste årene jobbet med å søke ut midler for å få til fiberutbygging gjennom Høylandet kommune, og er nå kommet godt i gang med dette. Vi har fått tilskudd til andeler av utbyggingen fra Trøndelag fylkeskommune til områder i bygda, og i disse dager vil sikkert flere se at det jobbes i Øverbygda og langs Sørsivegen.  

Høylandet kommunes næringsfond har gjennom statens krisepakke 3 fått tildelt ekstra midler for å dempe effekten av nedstengningen som ble gjort i forbindelse med Covid-19-pandemien

Til toppen