Brøndbo industriområde III - Varsel om oppstart av detaljregulering

Trøndelag fylkeskommune lyser ut 300 ukelønner/tilskudd à kr 7.000 til sommerjobb for ungdom i alderen 15 - 20 år.

Forslaget for den nye skolegården som skal stå ferdig høsten 2023. 

Noen små forandringer kan påberegnes, men i store trekk er det dette vi jobber etter.

Til toppen