Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

 

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

 

Koronatelefon: 469 17 811. 

Høylandet kommune har nå startet vaksinasjon mot korona, i henhold til nasjonale prioriteringer. 
Du kan følge med vaksineringsprogrammet og statistikker for antall vaksineringer for Høylandet via Folkehelseinstituttet sin web.side.

Aktuelt

Koronavaksinasjons- programmet – Status Høylandet kommune uke 2

For å følge status uke for uke vedr. koronavaskinasjonsprogrammet anbefaler vi at du går inn via hurtiglenken øverst på hjemmesiden under lenken "Covid-19"

Høylandet kommune har startet vaksinasjonen mot korona.  Seks beboere ved sykeheimen ble de første som mottok vaksine.
Kommunen er nå i avslutningsfasen med vaksineringen på sykeheimen, og vi har nå fått beskjed om at vi i uke 3 vil få nok vaksiner til å kunne starte vaksinering av innbyggere utenfor sykeheimen. I første omgang har vi mulighet for å tilby vaksine til 6 personer.
Ihht. Nasjonale retningslinjer for prioritering, vil det være innbyggere i alderen fra 85 år+ som får tilbudet først.
De som får tilbud om vaksine i uke 3, er i dag kontaktet via SMS.  Disse vil også bli oppringt på mandag 18. januar, og vil bli tilbudt vaksinering onsdag 20. januar.
Vaksinen er gratis og frivillig, og for de som velger å vaksinere seg kan det opplyses  om at vaksineringen vil finne sted på møterommet ved Helsesentret

 Her kan du se status vaksineringsstatistikk i Høylandet kommune 

Les hva Folkehelseinstituttet (FHI) skriver om koronavaksinering 

Hvem kan få koronavaksine? (FHI) 

Du kan kontakte oss på koronatelefonen - 469 17 811 

Det vil fortløpende blir lagt ut informasjon om vaksineringsprogrammet for Høylandet på vår hjemmeside.

Søknadsfrist er 15. mars 2021

Løypa Loddoenget til Mefjelltjønna er åpnet.
Den kan åpnes eller stenges  på kort varsel som følge av vær- og føreforhold, følg med på kommunens hjemmeside

 

Vårt personell innenfor helse og omsorg i Høylandet kommune skal 
avvikle sommerferie i perioden uke 26 – 33 og vi trenger derfor
vikarer i flg. stillinger:

 

Telenor melder at feilen som oppstod på 4G nå er rettet.

Alle kommuner skal regelmessig utarbeide en langsiktig plan for samfunnsutviklinga i kommunen.

Høylandet står nå midt i dette arbeidet og ønsker dine innspill og forslag på hva som er viktig for utviklinga på Høylandet frem mot 2032.

Håper du klikker deg inn på vedlagte link og gir oss innspill på ulike tema. På forhånd stor takk🙂 

 

Formannskapets forslag til handlingsplan med økonomiplan for perioden 2021 – 2024 inkl. forslag til årsbudsjett for 2021 med prisjusterte avgifter og betalingssatser for 2021 er utlagt til offentlig gjennomsyn ved servicekontoret i tidsrommet 01.12.2020 - 15.12.2020, 
Eventuelle uttalelser til planen og årsbudsjettet må være mottatt Høylandet kommune innen tirsdag 15.12.20 kl 12:00.

 

Det er AtB som planlegger, anskaffer, drifter, utvikler og markedsfører et framtidsrettet mobilitetstilbud for hele Trøndelag fylke.
Som mobilitetsselskap skal AtB legge til rette for smidige, sømløse reiser tilpasset ulike behov og reisemønster. Kollektivtilbudet skal utvikles og presenteres sammen med blant annet sykkel, gange og delingstjenester.

 

Til toppen