Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Koronavirus i Høylandet kommune.

 

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Høylandet kommune:    Klikk her for informasjon         

 

Koronatelefon: 469 17 811 - åpen alle hverdager mellom kl. 08:00 - 15:30.

 

 

Aktuelt

Vanningsforbud for abonnenter i Vassbotna - opphevet fra 15.06.21

Ny oppdatering fra Overhalla kommune 16.06.21: Vanningsforbudet i Overhalla ble opphevet i går ettermiddag. 

Mer info her

Overhalla kommune sliter med svært stort vannforbruk i varmen og da også med fyllingen på høydebasseng, og innfører fra og med i dag vanningsforbud. 

Skogbrannfaren er nå høy og går mot meget høy til helga.

To ordninger for frivilligheten er nå åpnet for søknader: 

1. den generelle momskompensasjonsordningen

2. koronaordning for arrangement og aktivitet

Endret fyringsmønster kan føre til behov for feiing.
Ta kontakt med Namdal Brann- og Redningsvesen dersom din husstand har benyttet vedfyring mer enn normalt i vinter, enten på grunn av hjemmekontor eller uvanlig kuldeperiode.

Vi kan nås på 915 90 910 eller 482 50 762

 

Høylandet kommune er tildelt midler til kommunal kompensasjonsordning i hht. prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien. 

Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale
virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

 Snøscooterløypene er stengt grunnet for lite snø.

 

Søknadsfristen for å søke på årets kulturmidler er satt til søndag 16. mai 2021

Trøndelag fylkeskommune, seksjon drift og vedlikehold veg melder følgende:

Midlertidig aksellastgrense vil innføres på 

• Fv. 7046 Hognesvegen. 

i Høylandet kommune.

Det er dessverre igjen meldt om ustabil mobildekning i Høylandet sentrum. Feilen er rapportert til Telenor. Dersom kontakten er helt brutt, så er et en tilgjengelig satellittelefon  utstasjonert ved Høylandet sykehjem.

Til informasjon, kommunen har hatt tett dialog med Telenor før påska og flere grep/tiltak planlegges for å sikre en mer stabil mobildekning.  

 

 

Til toppen