Salgs- og skjenkebevillinger 2024

Iflg. Alkoholloven er det tid for fornying av evt. kommunal bevilling for salg og skjenking av alkohol.

Ber om at dere sender inn en fornyet søknad om salg eller skjenkebevilling som skal gjelde for inneværende valgperiode.

Søknadsfrist settes til 1. mars, er det spørsmål ta kontakt med servicekontoret.
Søknadene vil bli behandler i kommunestyret i mars/april.

Dette gjelder for faste bevillinger.
 

Marit Grannes
Sekretær
Mobil: 97 67 50 37