Høylandet kommune

 

Få en enkel helsesjekk og bidra til viktig forskning!

Helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR 3 kommer nå til Høylandet kommune. Målet er å finne ut hvordan det står til med helsa til befolkningen. Ved å delta kan du få interessante opplysninger om din egen helse samtidig som du bidrar til viktig forskning! 
Alle mellom 40-79 år som er bosatt i Høylandet inviteres til å delta i undersøkelsen. Du får en invitasjon i posten og deltar ved å svare på et spørreskjema og møte opp til fysiske undersøkelser der du får en enkel sjekk av helsa di. Når du deltar, får du svar på en del av målingene med en gang. Det kan være viktig informasjon om egen helse som du får med deg.  
SAMINOR 3 skal gi et bilde av hvordan befolkningen i kommunen har det. Det kan brukes til å kunne fremme god helse og lage bedre helsetjenester. Derfor er ditt bidrag svært verdifullt!
SAMINOR 3 er på Høylandet sykehjem fram til 13. desember. Vi har åpent på hverdager mellom kl. 09.00 - 16.30 og langåpent tirsdager og torsdager til 18.00. 
Bli med på stasjonen: https://tv.nrk.no/se?v=DKTL98102423&t=447s
www.saminor.no

 
Mer info her (PDF, 130 kB)

  

Politikk, samfunn og organisasjon

Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske saker, ansatte og høringer.

Hva skjer?

Til toppen