Høylandet kommune

Hvordan skal Høylandet se ut fram mot 2034?

 

Kommuneplanens samfunnsdel er lagt ut på høring og det er ønskelig med mange innspill. 

 

Se kommunneplanens samfunnsdel her

 

 


 

 

  

Politikk, samfunn og organisasjon

Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske saker, ansatte og høringer.

Hva skjer?

Til toppen