Høylandet kommune

______________________________________________________________________________________________________________________________

DAGSTURHYTTA I HØYLANDET KOMMUNE.
Det har i dag blitt sendt ut informasjon til alle lag og organisasjoner i Høylandet kommune 
ved. Dagsturhytteprosjektet i Høylandet kommune.

Alle kommunene i Trøndelag har fått tilbud om å få en Dagsturhytte fra fylkeskommunen. Verdien på hytta er 1.5 mill.

Vi ønsket primært å plassere hytta slik at man kan se utover Høylandet sentrum med bebyggelse og flott natur med fjell i bakgrunnen. Vi sjekket med grunneiere på Kjøglum, Brøndbo og Hammer, og fikk ja fra Jo Arne Kjøglum. Tomta ligger da på toppen av en gammel hoppbakke, Sveddbakkan. Utsikten ville bli tilnærmet dette, men utsikten mot dalen fortsetter både til høyre og venstre for bildet:

Utgangspunktet for turen har vi lagt til Skysstasjon som ligger i sentrum av bygda og som har rikelig med plass for parkering. Det er jo lite med kollektivtransport på Høylandet, men for de som kommer med buss er det stopp på Skysstasjonen og her vil det være informasjon om Dagsturhytta med kart og informasjon. En gåtur fra Skysstasjonen vil ta ca. 30 minutter.

Siden tomta ligger på toppen av en hoppbakke og det ville bli en ganske bratt tur opp, ønsket vi å få tilgang til veier som ligger bak tomta og som ville gitt oss en enkel tilgang. Dessverre så får vi ikke brukt denne veien siden den også er tilførselsvei for grunneiere med grasproduksjon i samme område. De ønsket ikke økt trafikk på denne veien i forbindelse med Dagsturhytta.

Så da står vi igjen med tilgang opp ved siden av hoppbakken. Fylkeskommunen stiller ikke krav om universell tilgang, men hytta skal jo være tilgjengelig for de fleste. Vi ønsker derfor uttalelser fra frivillige, lag og foreninger og andre.

Tomta vi har nå ligger fantastisk til, men turen opp er bratt. Det legges ved et kart som viser hvor vi må finne en sti opp til denne tomta.Vi har ikke funnet andre tomter som gir samme utsikt som fra toppen av hoppbakken, men det kan være andre tomter som er like fine og vi ønsker å utfordre dere på dette. Hvis dere mener en bratt tur er OK, så si gjerne fra om det.

Hvis dere ønsker en hytte med enklere tilgang så må dere sjekke med grunneiere og få tillatelse til å sette opp hytta. Er du selv grunneier og har en flott tomt så si ifra 😊

Følgende må være på plass hvis dere har forslag på tomt:

  1. Avtale om rett til bruk av grunn med grunneier(e) til formålet, med minimum 30 års varighet.
  2. Driftsavtale med en frivillig organisasjon som skal ha tilsyn og drift av Dagsturhytta.

Frist for tilbakemelding er 19. April 2024. Gi beskjed hvis dere trenger mer tid for å gi tilbakemelding.

Send ditt forslag til postmottak@hoylandet.kommune.no

Kommer det inn mange forslag får vi se på hvordan vi til slutt bestemmer hvor vi skal plassere Dagsturhytta vår.

Ola Bjørnar Skarland/Fagleder næring og utvikling  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politikk, samfunn og organisasjon

Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske saker, ansatte og høringer.

Hva skjer?

Til toppen