Indre_Namdal

Anbefalinger vedrørende oppfriskningsdose med koronavaksine

Folkehelseinstituttet har nå kommet med en ny anbefaling, som følge av en ny koronavariant av omikron (BA.5). Det er en økning i antall innlagte på sykehus blant personer som er 75 år og eldre, også hos dem som har fått 3 vaksinedoser. 

– Selv om det er usikkert hvor stor denne smittebølgen blir, anbefaler vi at de eldste og mest sårbare beskytter seg med en oppfriskningsdose allerede nå, sier Geir Bukholm assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet.

FHI anbefaler derfor følgende prioriteringsrekkefølge: 

1. Sykehjemsbeboere og sårbare personer 75 år og eldre med hjemmesykepleie 

2. Aldersgruppen 80 år og eldre (fra 01.07.22)

3. Aldersgruppen 75-79 år (fra 01.07.22)

4. Personer 65-74 år (planlagt fra 01.09.22)

5. Personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig forløp av covid-19 (planlagt fra 01.09.22)

Kommunen mottok vaksinedoser fra FHI i uke 29, og begynte vaksinering av sykehjemsbeboere og brukere av hjemmesykepleien i uke 30.

For øvrige innbyggere i prioriterte grupper har Høylandet kommune inngått en avtale med Apotek 1 Overhalla for vaksinering. Man kan der benytte seg av drop-in vaksinering, vedlagt link for drop-in bestilling finnes lenger ned i saken. For innbyggere i Høylandet kommune som ikke er i stand til å reise til Overhalla for vaksinering, bes det om at de tar kontakt med Høylandet Legekontor for å avtale tidspunkt for vaksinering.  

Bruk følgende link for timer til vaksinering: https://www.helseboka.app/booking/staff/3930788/treatment

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.  

Hva sier anbefalingene i forhold til gjennomført omikron sykdom?

Gjennomgått omikroninfeksjon ser ut til å gi en lavere grad av immunstimulering sammenlignet med tidligere varianter. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper gjelder derfor uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon. Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons.

 

  

Politikk, samfunn og organisasjon

Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske saker, ansatte og høringer.

Til toppen