Informasjonsside lag/organisasjoner i Høylandet

I Høylandet har vi mange flotte fritidstilbud - enten du liker skytesport, sang, musikk, dans og revy, engasjerer deg i faglag, ungdomslag/klubb, sanitet/helse, idrett, friluft eller motorsport.

Vi har prøvd å samle de fleste frivillige lag/foreninger nedenfor - sjekk ut om du finner noe du er interessert i.

Her kan du finne mer informasjon om alle lag og foreninger i Høylandet kommune som har egen facebookside- og offentlig gruppe/hjemmeside.

Noen kan kanskje ha lukket gruppe, og er du interessert i å vite mer om denne gruppen, ber du bare om medlemskap der.

Vi legger ut alle lag og foreninger - og de som har egen facebookside/webside er lenket opp.

Informasjonskanaler                                       

Kommunal informasjonsavis Hærva                                              

Overnatting i kommunen 

  Høylandet skysstasjon       Børstad Gård   Flåt camping 

Aune Johannessen Gård  Aunet Gård  Vikan Gaard

Høylandet kommune - fagområder i kommunen -  Frivilligsentralen (Loppebua), Gjengbrukssentralen Høylandet og kirkene

Høylandet kommune    Høylandet sykeheim    Høylandet kulturskole 

Høylandet frivilligsentral        Kirkene i Høylandet     

Høylandet gjenbrukssentral  

 

Faglag i kommunen  

Høylandet skogeierlag    Høylandet hagelag     LIV 4H      

Hållingen 4H

Korps, musikk, dans, teater, data m.m.

Høylandet hackeklubb

RIFF øvingslokale i Hållinghallen   Høylandet familieteater

Høylandet sångkor      Øvre Høylandet musikklag   

Høylandet skolekorps     Høylandet storband  

Kulturbygg - ungdomslagene i kommunen, ungdomsklubben og POP-prosjektet 

U.L. Framtidsvon - Kongsmoen grendehus      

U.L. Liv - Øvre Høylandet Øie ungdomshus             

U.L. Lidarende  Vassbotna Vassbotna forsamlingshus 

 U.L. Framhug Høylandet samfunnshus (sentrum)

Høylandet ungdomsklubb

Idrett og trim - Namdal rehabiliteringssenter

Stallsporten   I.L. Hållingen/Facebook   I.L. Hållingen web.side  

Allidrett ungdom I.L. Hållingen   Hållingen klatrehall

Rehabiliteringssentret/webside    Rehabiliteringssenter facebookside   

TjukkasGjengen Høylandet padleklubb   Rosåsen Fritid   

I.L. Hållingen kampsport    I.L. Hållingen Brytegruppa   

I.L. Hållingen skigruppa

Helseorganisasjoner og sanitetsforeningene i kommunen:

Høylandet og Overhalla lokallag av NFU     LHL Overhalla og Høylandet 

 Overhalla Røde kors

Hålonna sanitetsforening   Øievatn sanitetsforening 

Kongsmoen Sanitetsforening Mental Helse

Pistoklubb - Skytterlag - skytebaner etc.

Høylandet skytterlag     Loddoenget skytebane     

Meihatten skytterlag     Høylandet Pistoklubb

Løyper/stier, motor- og snøscooter etc.

Tråkken    Høylandet snøscooterklubb   Høylandet motorklubb

Jakt og fiske

Høylandet jeger- og fiskerforening   Høylandet fjellstyre

Politiske parti - råd og utvalg:
  Høylandet arbeiderparti       MOT Høylandet   Høylandet Venstre

  Høylandet pensjonistlag   Høylandet historielag