Vakttelefon teknisk drift

Telefon til teknisk vakt er:  907 78 182.

Bemannes av kommunens vaktmesterteam.