Hærva

Hærva

Hærva er en kommunal informasjonsavis som distribueres til alle innbyggerne våre med nyttig og viktig informasjon om alle deler av vår virksomhet.

Utgivelsene finner du her, siste utgave øverst:

 ► Se alle utgaver av hærva ved å trykke her  

rva gis ut en gang i måneden-  og distribueres til alle husstander. Manusfristen for Hærva er offentliggjort i hver utgivelse, og er som regel satt til uken før utgivelse. Hærva's utgivelser finner du nedenfor denne teksten. Den er også linket opp til kommunens Facebookside.

For lag og foreninger i kommunen er annonseringen i Hærva gratis.  Næringslivet kan mot betaling annonsere i Hærva, under Annonsesidene.

Prisene er 150,- for 1/4 side, 300,- for 1/2 side og kr 600,- for 1/1 side.

Servicekontoret samler trådene, redigerer innholdet/stoffet, bidrar med forslag til illustrasjoner/bilder og være en pådriver i forhold til resultatet. Høylandet kommune står for trykking og distribuering selv.

Til toppen