Hærva

Hærva er en kommunal informasjonsavis som har blitt distribueres til alle innbyggerne våre med nyttig og viktig informasjon om alle deler av vår virksomhet.

Utgivelsene fram til og med januar 2024 finner du her, siste utgave øverst:

 ► Se alle utgaver av hærva ved å trykke her  

Det har blitt vedtatt at produksjon av informasjonshefte Hærva skal opphøre fra 2024 og at en fremover vil gjøre informasjon tilgjengelig på digitale kanaler.

Høylandet kommune er forpliktet til å informere sine innbyggere og vil bruke hjemmesiden og facebooksiden Høylandet kommune for å informere om våre tjenester, aktuelle saker og nyheter.

I tillegg har det gjennom flere år vært opprettet en egen facebookside som heter Hærva, som både kommunen og lag og foreninger kan dele sine aktiviteter på.

I 2023 dukket Facebook siden Det skjer på Høylandet opp.  Den siden og Hærva er to oppslagsider som både kommunen og frivilligheten bruker for å markedsføre sine aktiviteter på.

De fleste lag og organisasjoner i Høylandet kommune, har egne facebooksider eller web.sider som dere benytter. Bruk facebooksidene deres aktivt fremover. Det er åtte informasjonsskjermer rundt om i kommunen, på administrasjonsbygget, legekontoret, fellesstu, sykeheimen, frivilligsentralen, Hållinghallen,  AXL sport & fritid på Kongsmoen og Coop Prix. Bjørg Olaug på frivilligsentralen hjelper lag og foreninger til å legge ut informasjon.

Innbyggerne i Høylandet kan legge ut aktuelle saker og nyheter selv på de forskjellige informasjonskanalene, men servicekontoret kan også være behjelpelig med å legge ut på siden hvis det er behov. Send evt. annonser/saker til postmottak@hoylandet.kommune.no og vi legger ut det fortløpende.