Velkommen til Høylandet Utstyrssentral

Formålet med Utstyrssentralen er at den skal bidra til at noe utstyr til fritid, sport og friluftsaktiviteter blir tilgjengelig for alle.

Vi låner ut utstyr til fritids,-  sports- og friluftsaktiviteter helt gratis til liten og stor, slik at alle kommunens innbyggere kan prøve seg på nye aktiviteter hvis de ønsker det. Alle må skrive under en lånekontrakt ved lån av utstyret.  Barn under 18 år og som kommer alene må ha fullmakt fra foreldrene. 

Utstyrssentralen administreres av Høylandet kommune og har disse åpningstidene:   
Tirsdag og torsdag hver uke fra kl. 13:00 - 14:00. Ring for avtale om henting og tilbakebringing av utstyr på tlf. 416 41 229 i oppgitte tidsrom.

Utstyrssentralen holder til i kjelleren i den nye Hållinghallen, inngang mot idrettsanlegget (inngangen er skiltet).

Høylandet utstyrssentral ble etablert allerede i 2021, med noe utlån i 2022 og er finansiert av
Trøndelag fylkeskommune, Høylandet kommune og Bufdir.

Har du behov for å låne eller leie utstyr utenfor ordinære åpningstider ta kontakt på hverdager mellom 8.00-15.30 med  kontaktpersonen.

Det stilles krav til noe av utstyret som lånes ut, se forøvrig eget menypunkt om utlånsregler. Det er mulig å reservere utstyr, dette må gjøres minst to uker i forveien.

For spørsmål, ta kontakt med Inger Sofie Aune Johannessen, tlf. 416 41 229