Utlånsregler

 

 • Tilbudet er gratis.
 • Utstyret kan lånes opptil 1 uke av gangen.  Trengs det lengre tid må dette avklares på forhånd.
 • For at utstyret skal være tilgjengelig for flest mulig – lever til avtalt tid.
 • Låntaker har ansvar for at utstyret blir brukt forskriftsmessig.
 • Barn under 18 år må ha bekreftelse fra foresatte for å låne utstyr.
 • Alle lån ved utstyrssentralen er personlige, dvs. du kan ikke låne utstyret videre til noen andre.
 • Utstyrssentralen står ikke ansvarlig for bruken av utstyret, og all bruk av utstyr skjer på eget ansvar.
 • Lånt utstyr skal leveres tilbake i den stand som ved utlevering. Avvik skal innrapporteres til utleier for utstyrssentralen ved innlevering av utstyr. Alt utstyr skal være helt, tørt og rent når det leveres inn.
 • Utstyr som kajakk/SUP som benyttes utenfor kommunen skal desinfiseres før tilbakelevering. Dette er leietakers ansvar. Ta med dokumentasjon.
 • Der aktiviteten tilsier det, skal det brukes beskyttelsesutstyr og/eller sikkerhetsutstyr. Dette er låntakers ansvar.
 • Alt utstyr brukes på eget ansvar. Du er ansvarlig for utstyr som lånes i ditt navn.
 • Ta godt vare på utstyret du låner. Rengjør utstyret før du leverer det tilbake. Les og følg eventuelle instruksjoner som følger med utstyret.
 • Lever utstyret så snart du er ferdig med det, og senest innen forfallsdato. Maks leietid er 1 uke. Er du mer enn en uke forsinket med innlevering regnes utstyret som tapt og du vil motta en faktura for å erstatte utstyret. Dersom utstyret ikke leveres tilbake eller erstattes, vil det bli avlevert en politianmeldelse på låntaker.
 • Meld dersom utstyr blir skadet eller ødelagt. Ved slitasje/uhell betaler du ikke erstatning, men vi kan kreve erstatning for utstyr som blir ødelagt på grunn av feil/uforsiktig bruk. Bortkommet utstyr faktureres låntaker.
 • Gjentatt for sen levering av utstyr, mislighold av utstyr eller andre brudd på lånereglene kan medføre tap av lånerett.

Vi ønsker deg/dere en god tur 😊