Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Ekstremværet Frank når oss, og ventes ikke være over før lørdag 23. januar.

Vi oppfordrer alle til å sikre løse gjenstander! 

Ved utfall av strøm; kontakt Tensio, tlf 74 12 15 00 

Ved hindringer på fylkesvegene; kontakt vegtrafikksentralen, tlf 175 

Ved hindringer på kommunevegene: ring teknisk vakt; tlf 907 78 728 

Skulle mobilnettet falle ut, finnes det satelittelefon på vaktrommet på sykeheimen. 

 

Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

 

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

 

Koronatelefon: 469 17 811. Vil være åpen i helga 23. - 24. januar mellom kl 13:00  og 15:30

Høylandet kommune har nå startet vaksinasjon mot korona, i henhold til nasjonale prioriteringer. 
Du kan følge med vaksineringsprogrammet og statistikker for antall vaksineringer for Høylandet via Folkehelseinstituttet sin web.side.

Ledige stillinger

P.t. er det ingen ledige stillinger i Høylandet kommune.

Høylandet kommune ligger midt i Namdalen . Et område med flotte utmark- og fjellområder samt en spennende kystlinje. Høylandet har ca. 1235 innbyggere. Høylandet er Norges midtpunkt for humor og galskap og det arrangeres Norsk Revyfestival hvert andre år. Første mulighet er allerede til sommeren. 

 

Annonse om Høylandet

Høylandet har et rikt kulturliv. Vi har en ny og flott flerbrukshall «Hållinghallen» som rommer en idrettshall (håndballbane), skytebane, ungdomsklubb, trening/styrkerom, 10 meters klatrevegg samt arena for sosiale møteplasser for barn, unge og voksne. I tillegg tilbys et variert fritidstilbud innen sport, musikk, scenekunst, motorsport, jakt og fiske, merkede fjellturer.
Høylandet tilbyr et bredt spekter av gode tjenester/tilbud.  Vi har full barnehagedekning og et godt tilbud til de unge. Kommunen har en flott barnehage med ny småbarnsavdeling og et nytt uteområde som er tilrettelagt for lek og aktivitet. Sammen med trygge voksne/ansatte ønsker vi å gi de yngste en flott barnehagehverdag - og gi et godt grunnlag for videre læring. Høylandet barne- og ungdomsskole kan vise til gode faglige resultater over år. Det settes fokus på et godt læringsmiljø, inkl. et godt skolemiljø.
Innen helse og omsorgstjenestene gis det tilbud til innbyggerne i ulike aldre - det være seg jordmortjeneste, helsestasjon, legekontor, godt utbygd eldreomsorg osv. Kommunen har en godt utbygd miljøarbeidertjeneste som er lokalisert i nye moderne lokaler.
Det jobbes aktivt med den digitale infrastrukturen i kommunen og for tiden bygges det ut fiber i flere områder. Sentrumsnære leiligheter er etablert ved Elveparken Boligtun. 
Vi ønsker deg velkommen som mulig ny innbygger på Høylandet!

Til toppen