Valg av meddommere og skjønnsmedlemmer i perioden 2025 - 2028

Valgkomiteen har i møte 18.april innstilt følgende personer for valgperioden 2025 – 2028:

Skjønnsmedlemmer:
•    Jo Arne Kjøglum
•    Grethe Sørenmo Påsche

Jordskiftemeddommere:
•    Randi Skarland
•    Eivind Fiskum

Meddommere lagmannsrett:
•    Siv Monica Lundring Børstad
•    Sverre Lilleberre

Meddommere tingrett:
•    Vidar Grongstad 
•    Knut Terje Årsandøy
•    Ola Sigurd Grongstad
•    Kjetil Mørkved
•    Inger Sofie Aune Johannessen
•    Gudny Furnes
•    Stina Gustavsen
•    Bjarnhild Grongstad

Forliksråd:
•    Jon Arne Grongstad, leder
•    Berit Grongstad Lona
•    Inger Sofie Aune Johannessen

Vara:
•    Harald Andre Olsen
•    Anita Grongstad
•    Are Bakkan

Oversikten over forslagene legges ut til høring i perioden 24.april til og med 8.mai, evt endringsforslag sendes til Høylandet kommune, Vargeia 1 7877  Høylandet eller til postmottak@hoylandet.kommune.no innen 8. mai.

Valgene behandles av kommunestyret 25.mai.