Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Koronavirus i Høylandet kommune.

 

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Høylandet kommune:    Klikk her for informasjon         

 

Koronatelefon: 469 17 811. 

 

 

Aktuelt

Kommunale kulturmidler

Søknadsfristen for å søke på årets kulturmidler er satt til søndag 16. mai 2021

Her kan lag og foreninger søke om tilskudd til:

o Drift av lag
o Drift av kulturbygg
o Drift av anlegg

Søknaden skal ha vedlagt:  

a) aktivitetsplaner som viser hva omsøkte midler skal brukes til
b) Regnskap for siste år, revidert av lagets revisor
c) Budsjett for inneværende år
d) Rapport på bruken av fjorårets tilskudd

Søknaden skal sendes via elektroniske søknadsskjema på kommunens hjemmeside, og retningslinjene for tildeling av midler finner du her. (PDF, 110 kB)

 

Kontakt undertegnede om du har spørsmål eller trenger hjelp ang. de ulike tilskuddsordningene, eller trenger hjelp til utfylling av søknadsskjemaet.

 

Kommunalsjef Oppvekst og kultur  - Kristin Lonmo Almaas  tlf.: 995 46 051

Vårt personell innenfor helse og omsorg i Høylandet kommune skal 
avvikle sommerferie i perioden uke 26 – 33 og vi trenger derfor
vikarer i flg. stillinger:

 

For å følge status uke for uke vedr. koronavaskinasjonsprogrammet anbefaler vi at du går inn via hurtiglenken øverst på hjemmesiden under lenken "Covid-19"

Alle kommuner skal regelmessig utarbeide en langsiktig plan for samfunnsutviklinga i kommunen.

Høylandet står nå midt i dette arbeidet og ønsker dine innspill og forslag på hva som er viktig for utviklinga på Høylandet frem mot 2032.

Håper du klikker deg inn på vedlagte link og gir oss innspill på ulike tema. På forhånd stor takk🙂 

 

Formannskapets forslag til handlingsplan med økonomiplan for perioden 2021 – 2024 inkl. forslag til årsbudsjett for 2021 med prisjusterte avgifter og betalingssatser for 2021 er utlagt til offentlig gjennomsyn ved servicekontoret i tidsrommet 01.12.2020 - 15.12.2020, 
Eventuelle uttalelser til planen og årsbudsjettet må være mottatt Høylandet kommune innen tirsdag 15.12.20 kl 12:00.

 

Det er AtB som planlegger, anskaffer, drifter, utvikler og markedsfører et framtidsrettet mobilitetstilbud for hele Trøndelag fylke.
Som mobilitetsselskap skal AtB legge til rette for smidige, sømløse reiser tilpasset ulike behov og reisemønster. Kollektivtilbudet skal utvikles og presenteres sammen med blant annet sykkel, gange og delingstjenester.

 

Vi tar sikte på å ta i bruk Hålling hallen fra uke 42, og all aktivitet skal fortrinnsvis foregå i hallen og ikke i gymsal.

Informasjon fra legekontoret pr 16.11.20:
 

 

Har du kandidater for årets Ildsjelpris?

Den siste uken har det vært streik knyttet til kollektivtrafikken i deler av landet. Fra og med lørdag 26.09.2020 trappes streiken i kollektivtrafikken opp. AtB har gitt informasjon til kommunen om at  skolebuss rute Kongsmoen- Høylandet skole blir tatt ut i streik.

Vi vil sende SMS til foresatte hvis ytterligere bussruter blir tatt ut i streik, eller at streiken avsluttes.
AtB setter ikke inn andre operatører. Kommunen har heller ikke lov til å sette opp alternativ transport. Den generelle oppfordringen er at de elevene som blir berørt av buss streiken prøver å komme seg til skolen på andre måter.
Elevene som ikke kommer seg til skolen på grunn av buss streiken får ikke fravær, men må melde fra til kontaktlærer. Elever som ikke rammes av buss-streiken møter på skolen som normalt.
Elevene som blir hjemme kan, til å begynne med, ikke forvente å få digital hjemmeundervisning. Elevene må følge arbeidsplanene i fagene sine og gjøre skolearbeid på egen hånd. Eleven må følge med på teams, for å holde seg oppdatert og for å kommunisere med lærer.
Dette er informasjon kommunen har pr fredag 25.09  kl 14:30, men situasjonen kan forandre seg.

Oppfordrer til å følge med på Atb sine hjemmesider.

For spørsmål, ta kontakt med Kommunalsjef oppvekst- og kultur Kristin Lonmo Almaas tlf 995 46 051.

Til toppen