Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Koronaviruset

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Høylandet kommune:    Klikk her for informasjon         

 

Aktuelt

Skogbrannfaren er nå høy og går mot meget høy til helga.

To ordninger for frivilligheten er nå åpnet for søknader: 

1. den generelle momskompensasjonsordningen

2. koronaordning for arrangement og aktivitet

 Snøscooterløypene er stengt grunnet for lite snø.

 

Søknadsfristen for å søke på årets kulturmidler er satt til søndag 16. mai 2021

Trøndelag fylkeskommune, seksjon drift og vedlikehold veg melder følgende:

Midlertidig aksellastgrense vil innføres på 

• Fv. 7046 Hognesvegen. 

i Høylandet kommune.

Det er dessverre igjen meldt om ustabil mobildekning i Høylandet sentrum. Feilen er rapportert til Telenor. Dersom kontakten er helt brutt, så er et en tilgjengelig satellittelefon  utstasjonert ved Høylandet sykehjem.

Til informasjon, kommunen har hatt tett dialog med Telenor før påska og flere grep/tiltak planlegges for å sikre en mer stabil mobildekning.  

 

 

Søknadsfrist er 15. mars 2021

Til toppen