Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Koronaviruset

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Høylandet kommune:    Klikk her for informasjon         

Koronatelefon: 469 17 811 - åpen alle hverdager mellom kl. 08:00 - 15:30.

Aktuelt

Vanningsforbud for abonnenter i Vassbotna - opphevet fra 15.06.21

Ny oppdatering fra Overhalla kommune 16.06.21: Vanningsforbudet i Overhalla ble opphevet i går ettermiddag. 

Mer info her

Overhalla kommune sliter med svært stort vannforbruk i varmen og da også med fyllingen på høydebasseng, og innfører fra og med i dag vanningsforbud. 

Søknadsfristen for å søke på årets kulturmidler er satt til søndag 16. mai 2021

Trøndelag fylkeskommune, seksjon drift og vedlikehold veg melder følgende:

Midlertidig aksellastgrense vil innføres på 

• Fv. 7046 Hognesvegen. 

i Høylandet kommune.

Det er dessverre igjen meldt om ustabil mobildekning i Høylandet sentrum. Feilen er rapportert til Telenor. Dersom kontakten er helt brutt, så er et en tilgjengelig satellittelefon  utstasjonert ved Høylandet sykehjem.

Til informasjon, kommunen har hatt tett dialog med Telenor før påska og flere grep/tiltak planlegges for å sikre en mer stabil mobildekning.  

 

 

Søknadsfrist er 15. mars 2021

Løypa Loddoenget til Mefjelltjønna er åpnet.
Den kan åpnes eller stenges  på kort varsel som følge av vær- og føreforhold, følg med på kommunens hjemmeside

 

Vårt personell innenfor helse og omsorg i Høylandet kommune skal 
avvikle sommerferie i perioden uke 26 – 33 og vi trenger derfor
vikarer i flg. stillinger:

 

Til toppen