Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023 - Søknadsfrist 18. november 2022

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023 - Søknadsfrist 18. november 2022

Bufdir vil informere søkere og søkerorganisasjoner om at tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” nå er lyst ut for 2023, og at søknadsskjemaene er publisert i Bufdirs søknadsportal. 

Krav til søknaden  Hva kan dere søke på - Hvordan søke - Rapporteringer - Utlysningsteksten

  

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Søknadsskjemaet finner dere ved å logge inn i søknadsportalen.

Trenger du hjelp - kontakt Inger Sofie - mob. 416 41 229

 

Mer om stillingen hos www.fremogruppen.no

Vi søker etter helsesykepleier til vår helsestasjon. Ønsker du å være en del av et arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger, med fokus på å utvikle faget og tjenesten, er dette stillingen for deg. Helsestasjonen har i dag spesialsykepleier i psykososialt arbeid barn og unge ansatt i 100% stilling, samt jordmor i 20% stilling. 

Søknad sendes på elektronisk skjema

Søknadsfrist: 28. april 2022

Kommunestyret skal behandle bosetting av flyktninger i kommunestyremøte 5. april kl 19:00

 

«Hilma og Fridvald E. Rians legat» -

består av 2 deler,

et Utdanningsstipend og et Kulturstipend.

Hvert år fordeles rentemidlene likt mellom disse 2 stipendordningene.

Skoleungdom som er hjemmehørende i Høylandet kommune, og som går på videregående, kan søke på utdanningsstipendet

når de har starta på 3. året. Søkerne må ha fullført 2/3 av studiet, og studiet må være på nivå med videregående.

Kulturstipendet tildeles et lag eller forening som er tilhørende på Høylandet, stipendet kan også tildeles privatpersoner med begrunnelse fra lag eller forening.

Kjenner du en «Hålling» som har fortjent et kulturstipend så send inn anbefaling!

Søknad sendes til Servicekontoret innen 31.12. til postmottak@hoylandet.kommune.no

 

«Gudrun/Bernhof Flaat og John Øie»

er et legat som deler ut rentemidler til støtte og tiltak til de som har hjelpebehov/ funksjonshemmet i området Mjøsundet – Rosendalen.

Send søknaden til Servicekontoret innen 31.12.  postmottak@hoylandet.kommune.no

 

 

Varsel om oppstart av detaljregulering for "Brøndbo Industriområde II" i Høylandet kommune.

I desember 2021 fikk NTE tilslag fra Trøndelag Fylkeskommune for å bygge ut fiberbredbånd i området Børstad (se feltkart på nte.no/borstad_vassbotna). Det betyr at fremtidens kommunikasjonsløsninger kan være på vei til deg om mange nok blir med.

Vil du vite mer, eller ønsker du rett og slett å melde interesse med en gang? Vi kommer innom din husstand for å snakke med deg om hvilke løsninger du kan få fra oss i NTE og Altibox. Ønsker du å sjekke produkter og priser nå eller rett og slett melde interesse med en gang? Gå på nte.no/borstad_vassbotna

I desember 2021 fikk NTE tilslag fra Trøndelag Fylkeskommune for å bygge ut fiberbredbånd i området Børstad (se feltkart på nte.no/borstad_vassbotna). Det betyr at fremtidens kommunikasjonsløsninger kan være på vei til deg om mange nok blir med.

Vil du vite mer, eller ønsker du rett og slett å melde interesse med en gang? Vi kommer innom din husstand for å snakke med deg om hvilke løsninger du kan få fra oss i NTE og Altibox. Ønsker du å sjekke produkter og priser nå eller rett og slett melde interesse med en gang? Gå på nte.no/borstad_vassbotna

Ettersøksgruppa prøver å ta ut elgene på Vargeia.

Viltansvarlig

Høylandet kommune har i mellomjula mottatt 250.000 kroner fra staten som skal gis som krisetilskudd til virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i forbindelse med ny nedstengning høsten 2021.
Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokalevirksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

 

Til toppen