Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Ekstremværet Frank når oss, og ventes ikke være over før lørdag 23. januar.

Vi oppfordrer alle til å sikre løse gjenstander! 

Ved utfall av strøm; kontakt Tensio, tlf 74 12 15 00 

Ved hindringer på fylkesvegene; kontakt vegtrafikksentralen, tlf 175 

Ved hindringer på kommunevegene: ring teknisk vakt; tlf 907 78 728 

Skulle mobilnettet falle ut, finnes det satelittelefon på vaktrommet på sykeheimen. 

 

Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

 

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

 

Koronatelefon: 469 17 811. Vil være åpen i helga 23. - 24. januar mellom kl 13:00  og 15:30

Høylandet kommune har nå startet vaksinasjon mot korona, i henhold til nasjonale prioriteringer. 
Du kan følge med vaksineringsprogrammet og statistikker for antall vaksineringer for Høylandet via Folkehelseinstituttet sin web.side.

Aktuelt

Koronavaksinasjons- programmet – Status Høylandet kommune uke 2

For å følge status uke for uke vedr. koronavaskinasjonsprogrammet anbefaler vi at du går inn via hurtiglenken øverst på hjemmesiden under lenken "Covid-19"

Høylandet kommune har startet vaksinasjonen mot korona.  Seks beboere ved sykeheimen ble de første som mottok vaksine.
Kommunen er nå i avslutningsfasen med vaksineringen på sykeheimen, og vi har nå fått beskjed om at vi i uke 3 vil få nok vaksiner til å kunne starte vaksinering av innbyggere utenfor sykeheimen. I første omgang har vi mulighet for å tilby vaksine til 6 personer.
Ihht. Nasjonale retningslinjer for prioritering, vil det være innbyggere i alderen fra 85 år+ som får tilbudet først.
De som får tilbud om vaksine i uke 3, er i dag kontaktet via SMS.  Disse vil også bli oppringt på mandag 18. januar, og vil bli tilbudt vaksinering onsdag 20. januar.
Vaksinen er gratis og frivillig, og for de som velger å vaksinere seg kan det opplyses  om at vaksineringen vil finne sted på møterommet ved Helsesentret

 Her kan du se status vaksineringsstatistikk i Høylandet kommune 

Les hva Folkehelseinstituttet (FHI) skriver om koronavaksinering 

Hvem kan få koronavaksine? (FHI) 

Du kan kontakte oss på koronatelefonen - 469 17 811 

Det vil fortløpende blir lagt ut informasjon om vaksineringsprogrammet for Høylandet på vår hjemmeside.

 Namdal brann- og redningsvesen avd. Høylandet søker etter brannkonstabel (deltid).
Namdal brann- og redningsvesen er et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Grong, Høylandet og Overhalla, der Grong er vertskommune. Vi har som primæroppgave å drive forbyggende arbeid samt sikre lokalsamfunnet mot brann, ulykker og akutt forurensning.

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag.

Nytting info fra MNA kommer bare i digital versjon denne gangen

Høylandet kommunes næringsfond har gjennom statens krisepakke 3 fått tildelt ekstra midler for å dempe effekten av nedstengningen som ble gjort i forbindelse med Covid-19-pandemien

Grunnet mistanke om vannlekkasje, ber vi abonnenter ved Midtre Høylandet vannverk unngå unødvendig bruk av vann.

Vanning av plener etc bør unngås.

Teknisk drift

Høylandet er avhengig av et næringsliv i utvikling, både nå og framover i tid.  Kommunestyret vedtok i desember 2019 å nedsette ei arbeidsgruppe som skal se på hva som skal til for skape vekst og utvikling, og hvordan kommunen kan bistå næringslivet på best mulig måte. Den nedsatte gruppen består av politikere, næringsaktører, representanter for kommunens landbruksforum og næringsforening i tillegg til deltakere fra kommuneadministrasjonen. Arbeidsgruppa er godt i gang, nå inviteres aktører fra næringslivet til å delta på en spørreundersøkelse.

Valgkomiteen har kommet med forslag til kommunestyret på 

Meddommere og skjønnsmedlemmer for perioden 2021 - 2025

Jordskiftemeddommere i perioden 01.01.2021 - 31.12.2024

Meddommere til lagmannsretten 2021 - 2024

Meddommere til tingretten 2021 - 2024

Det skal foretas nye valg av meddommere/skjønnsmedlemmer  for perioden 2021 – 2024 og det oppfordres til at innbyggerne i Høylandet kommune å foreslå kandidater.

For å få en bedre oversikt over hvilke områder som benyttes til friluftsliv og rekreasjon, er friluftsområder i hele kommunen blitt kartlagt og gitt en verdi. Verdisetting og kartlegging av friluftsområdene i kommunen er et viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere, utvikle og  ivareta arealer for friluftslivet.

Har du innspill ? Høringsfrist 4 mai.

Send ditt innspill til:  Høylandet kommune, Vargeia, 7877  Høylandet eller til postmottak@hoylandet.kommune.no

Til toppen