Valg av meddommer og skjønnsmedlemmer

I 2024 skal kommunen velge nye meddommere for perioden 1. januar 2025 – 31.desember 2028.
Kommunen skal velge meddommere til disse utvalgene:
•    Meddommere til lagmannsretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn
•    Meddommere for tingretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn
•    Meddommere til jordskifteretten – ett utvalg med like mange kvinner som menn.

Kommunen skal også fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkeskommunen.

Iflg. Domstolloven §67 skal kommunen oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til disse valgene.

Alle innbyggerne i kommunen kan fremme forslag på kandidater til disse utvalgene – forslag sendes til postmottak@hoylandet.kommune.no
Frist settes til 22. mars

Marit Grannes
Høylandet kommune
Mobil: 97 67 50 37