Skarland Massetak - kunngjøring av fastsatt planprogram

Høylandet kommune ved formannskapet, har etter delegasjonsreglementet pkt. 3.10, delegering etter særlover,
lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 71 (plan- og bygningsloven - plandelen) pkt. 4, fastsatt planprogram for Skarland Massetak.

Vedtatt planprogram – «2023002 Planprogram Skarland vedtatt 14.03.2024» (PDF, 2 MB)

Saksprotokoll med høringsmerknader – «Saksprotokoll fastsettelse av planprogram Skarland massetak» (PDF, 184 kB)

Lenke til planområde – Geometri : https://kommunekart.com/klient/indrenamdal?urlid=492f8cdb-59a1-4457-b21c-c4e271e0ebfd