Hållinghallen

Hållinghallen

Fasade 1 Hållinghallen - Klikk for stort bildeFasade 1 Hållinghallen (Høylandet kommune) 

Byggeprosessen går etter fremdriftsplan og bygget er nå tett. Varme er satt på og uttørking foregår. Det er startet med malingsarbeid og avretting av gulv vil starte neste uke. Aktiviteten holder nå på å ta seg opp på de tekniske fagene.
Det er fremdeles mange brikker som skal på plass.

Fokus fremover vil være å få involvert brukerne slik at vi er sikker på at vi tar de riktige valgene med tanke på at dette skal være et tilbud til alle på Høylandet.

Målgruppen for dette arbeidet er alle som kan ha interesse for å benytte hallen fra 0-100år.
Det er en del arbeid som er tenkt utført på dugnad av frivilligheten på Høylandet, dette er sånn som montering av kjøkken, oppbygging av tribuner samt oppbygging av klatrehall. Hvis det er noen enkeltpersoner, lag, foreninger som har lyst og mulighet til å ta litt ansvar for hele eller deler av en av disse oppgavene så ikke nøl med å ta kontakt😊

Vi tar sikte på å ta i bruk Hålling hallen fra uke 42, og all aktivitet skal fortrinnsvis foregå i hallen og ikke i gymsal.

Kommunestyret har i møte 22. september i sak 58//20 vedtatt følgende leiepriser:

 

Hållinghallen er under bygging.

Til toppen