Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Koronaviruset

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Høylandet kommune:    Klikk her for informasjon         

 

Hållinghallen

Retningslinjer for bruk av Hållinghallen, til organisert trening/arrangement i hht Covid-19

Generelt

• De forskjellige idrettene må forholde seg til helsemyndighetenes føringer, Norges idrettsforbund og særforbunds koronavettregler. Enhver beslutning av strengere art, tatt av anleggseier eller lokale helsemyndigheter overprøver retningslinjer gitt av NIF. Bruker av hallen er ansvarlig for at smittevernrådene følges.

• Trener/lagleder skal registrere oppmøte i hallen (loggbok tilsynsvakt), selv holde oppmøteprotokoll og ta vare på listen for hver trening med telefonnummer i 14 dager.

• Alle brukere av hallen vasker hender ved inn-/ utgang i hallen. Alternativt Antibac som er plassert i hallen.

• Treningsgruppen må selv sørge for renhold av utstyr før, under og etter trening i henhold til gjeldende retningslinjer fra særforbundene. Hver treningsgruppe/lag er ansvarlig for å rydde rengjort utstyr på plass etter bruk, samt vaske alle kontaktflater i garderober etter bruk.

• Viktig at brukerne møter til oppsatt tid og forlater idrettshallen raskt før ny gruppe slippes inn. Her må man være fleksible og avslutte treningen slik at man rekker seg ut før neste gruppe.

• Det forutsettes at samtlige involverte forholder seg til Helsedirektoratets retningslinjer i forhold til karantenebestemmelser. Hold avstand og vis hensyn. Hold deg hjemme hvis du er syk og har symptomer som hoste, halsvondt, hodepine etc.

• Brudd på retningslinjene kan medføre at anlegget blir stengt (for aktuelle gruppe).

 

Trening

• For trening er idrettshallen kun tilgjengelig for faste treningsgrupper, på inntil 20 personer. For skolebruk er hallen tilgjengelige for skolens kohorter, og samarbeidende kohorter, i følge med undervisningspersonale. Det må være en dedikert person over 18 år når aktiviteten utøves for å påse at retningslinjene og nødvendig smittevern ivaretas. Utstyr og kontaktflater må vaskes grundig etter bruk. Dette er hvert enkelt idrettslag sitt ansvar. Idrettslagene må følgelig sørge for å ha desinfeksjonsmiddel og annet nødvendig desinfeksjonsmateriell tilgjengelig.

• Det tillates at barn og unge opp til og med 19 år kan trene med mindre avstand enn én meter i grupper på inntil 20 personer. Hvis hall er delt med skillevegger kan det være 20 personer på hver del. Unntaket fra hovedregel om én meters avstand gjelder kun innad i fast treningsgruppe på maksimalt 20 personer.

• For utøvere eldre enn 19 år gjelder 1-meters regel.

• Ny gruppe som skal trene skal ikke gå inn i idrettshallen før de som har trent har forlatt hallen. Ny gruppe kan bruke garderober for å skifte om, tøy skal gå rett fra kropp til bag og omvendt. Knagger og benker skal ikke brukes til å legge/henge tøy på. Skift om, pakk bagen og ta med bagen inn i hallen. 1-meter regel gjelder her også, bruk flere garderober for å ha god avstand. 

 

 

Arrangementer og kamper

• Det tillates arrangementer/kamper med inntil 200 personer, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og hvor det er en ansvarlig arrangør. Dette gjelder alle typer idrettsarrangementer. Personell som står for gjennomføringen av arrangement regnes ikke som en del av arrangementet når det gjelder begrensninger på antall. Totalt antall som kan være i Hållinghallen samtidig er 200 pluss personell som står for gjennomføring av arrangement. Tribune har plass til 75 personer med 1-meter avstand.

• Unntaket fra én meters avstand forbundet med avvikling av kamparrangementer reguleres av den til enhver tid gjeldene covid-19-forskriften §13 .

• Hvert lag må ha en ansvarlig som registrerer publikum og tar vare på listen i 14 dager. Hvert lag er ansvarlig for at alle kontaktflater i garderober blir renholdt/spritet med overflatesprit.

• Under arrangement i Hållinghallen i høst, skal det kun være salg i kiosken etter avtale, frem til ny beskjed kommer.

• Leietaker må sørge for at det er en ansvarlig dørvakt ved inngangen som sørger for at innlogging/registrering blir gjennomført. Inngang skal være låst, (ikke bruke 2+A funksjon) den som står med registrering og innlogging åpner for hver gruppe, dette for å unngå at uregistrerte kommer inn og slik ha kontroll med antall og hvem som er der.

.

Vi tar sikte på å ta i bruk Hålling hallen fra uke 42, og all aktivitet skal fortrinnsvis foregå i hallen og ikke i gymsal.

Hållinghallen er under bygging.

Til toppen