Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

 

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

 

Koronatelefon: 469 17 811. 

Høylandet kommune har nå startet vaksinasjon mot korona, i henhold til nasjonale prioriteringer. 
Du kan følge med vaksineringsprogrammet og statistikker for antall vaksineringer for Høylandet via Folkehelseinstituttet sin web.side.

Instruks for brann og rømning

Branninstruks/rømningsinstrukser

her finner du branninstruks for brannvarsling og instruks for rømning for Hållinghallen.

BRANN

• Møt ved branntavle, les av hvor alarm er utløst. Sjekk om det er brann eller om det er falskalarm, ved falsk alarm varsles 110 sentralen innen 3 minutter. Etter

  alarm i 3 minutter går det alarm hos 110 sentral. Hvis 2 detektorer er utløst går det alarm øyeblikkelig hos brannvesen. 

• Varsle brannvesen, telefon 110. Gjøres selv om alarmvarslet overføres automatisk til brannvesen..

• Ut fra situasjonen og tilbakemelding fra rømningsansvarlig, deleger oppgaver til ledig personell.

• Sørg for å iverksette førstehjelp dersom noen er påført skader.

• Møt brannvesen ved ankomst og informer utrykningsleder om:

- Personer i bygningen

- Situasjonen

- Eventuelle farer.

• Vær tilgjengelig for utrykningsleder.

• Informer de evakuerte om situasjonen.

• Sørg for at ingen tar seg inn i bygget før klarsignal er gitt fra politi eller brannvesen,

RØMNING

GJØR DEG GODT KJENT MED

• Rømningsveiene for å kunne gi informasjon ved brannalarm.

• Slokkeutstyrets plassering og virkemåte,

VED BRANN ELLER BRANNALARM.

• Straks begi seg til sitt ansvarsområde og iverksette og lede evakuering av alle tilstedeværende.

• Hvis mulig, iverksette brannslukking.

• Evakuer først de som er mest truet av brann og røyk til nærmeste sikre område.

• Deretter evakuer videre til avtalt oppmøteplass

• Informer brannvernleder om situasjonen og om alle er evakuert

OPPMØTEPLASS: Parkering ved Idrettsbanen

 

Generelle forholdsregler:

Straks brannalarm er utløst skal evakuering iverksettes. Kontroller fysisk at alle rom og lokaler i ditt ansvarsområde blir gjennomsøkt. Evakuering skal ikke foregå gjennom brannrøyk- bruk rømningsvei som er fri for røyk.

Til toppen