Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

Korona tlf 469 17 811 (Åpningstid hverdager fra kl. 08:00 - 15:30).

Instruks for brann og rømning

Branninstruks/rømningsinstrukser

her finner du branninstruks for brannvarsling og instruks for rømning for Hållinghallen.

BRANN

• Møt ved branntavle, les av hvor alarm er utløst. Sjekk om det er brann eller om det er falskalarm, ved falsk alarm varsles 110 sentralen innen 3 minutter. Etter

  alarm i 3 minutter går det alarm hos 110 sentral. Hvis 2 detektorer er utløst går det alarm øyeblikkelig hos brannvesen. 

• Varsle brannvesen, telefon 110. Gjøres selv om alarmvarslet overføres automatisk til brannvesen..

• Ut fra situasjonen og tilbakemelding fra rømningsansvarlig, deleger oppgaver til ledig personell.

• Sørg for å iverksette førstehjelp dersom noen er påført skader.

• Møt brannvesen ved ankomst og informer utrykningsleder om:

- Personer i bygningen

- Situasjonen

- Eventuelle farer.

• Vær tilgjengelig for utrykningsleder.

• Informer de evakuerte om situasjonen.

• Sørg for at ingen tar seg inn i bygget før klarsignal er gitt fra politi eller brannvesen,

RØMNING

GJØR DEG GODT KJENT MED

• Rømningsveiene for å kunne gi informasjon ved brannalarm.

• Slokkeutstyrets plassering og virkemåte,

VED BRANN ELLER BRANNALARM.

• Straks begi seg til sitt ansvarsområde og iverksette og lede evakuering av alle tilstedeværende.

• Hvis mulig, iverksette brannslukking.

• Evakuer først de som er mest truet av brann og røyk til nærmeste sikre område.

• Deretter evakuer videre til avtalt oppmøteplass

• Informer brannvernleder om situasjonen og om alle er evakuert

OPPMØTEPLASS: Parkering ved Idrettsbanen

 

Generelle forholdsregler:

Straks brannalarm er utløst skal evakuering iverksettes. Kontroller fysisk at alle rom og lokaler i ditt ansvarsområde blir gjennomsøkt. Evakuering skal ikke foregå gjennom brannrøyk- bruk rømningsvei som er fri for røyk.

Til toppen