Leiepriser

Kommunestyret har i møte 22. september i sak 58//20 vedtatt følgende leiepriser:

Det er valgt å dele opp prisene i to forskjellige priser:
Pris 1 gjelder trening og aktivitet i regi av lag og forening.
Pris 2 gjelder for større arrangementer, stevner, messer, fester og lignende

Leiepriser Hålling hall - 1. etg
1. etg Pris 1 Pris 2 Tilleggsrom:
1/3 av hallen pr time kr 60,00 kr 150,00 Lager
2/3 av hallen pr time kr 80,00 kr 200,00 Lager
Hele hallen pr time kr 100,00 kr 300,00 Lager, sekretariat og tribuner
Hele hallen pr dag kr 1.500,00 kr 3.000,00 Lager, sekretariat og tribuner
Leie av kiosk pr gang kr 50,00 kr 300,00
Garderober 4-6 (1.etg) pr time kr 30,00 kr 150,00
Leiepriser Hålling hall - 2. etg
2. etg Pris 1 Pris 2 Tilleggsrom:
Kjøkken 2.etg kr 50,00 kr 300,00
Møterom kr 200,00 kr 400,00
Leiepriser Hålling hallen - Kjeller - Gjelder 2021.
Kjeller Pris 1 Pris 2 Tilleggsrom
Skytterbane pr time kr 100,00 kr 300,00 Venterom, kontor, lager, felles areal
Skytterbane hel dag kr 2.250,00 Eks stevner ++
Trimrom kjeller pr time kr 60,00 kr 250,00
Ungdomsklubben kr 75,00 kr 250,- Kjøkken kjeller, fellesareal
Musikkrom (pop-prosjekt) kr 40,00 kr 150,00
Garderober 1 - 3 (kjeller) kr 30,00 kr 150,00
Kjøkken kjeller samt fellesareal kr 50,00 kr 200,00
Klatrehall, pr time kr 100,- kr 500,- Kjøkken, fellesareal