Leiepriser

Kommunestyret har i møte 22. september i sak 58//20 vedtatt følgende leiepriser:

Det er valgt å dele opp prisene i to forskjellige priser:
Pris 1 gjelder trening og aktivitet i regi av lag og forening.
Pris 2 gjelder for større arrangementer, stevner, messer, fester og lignende

Leiepriser Hålling hall - 1. etg
1. etg Pris 1 Pris 2 Tilleggsrom:
1/3 av hallen pr time kr 67 kr 168 Lager
2/3 av hallen pr time kr 56 kr 222 Lager
Hele hallen pr time kr 112 kr 333 Lager, sekretariat og tribuner
Hele hallen pr dag kr 1.666 kr 3.331 Lager, sekretariat og tribuner
Leie av kiosk pr gang kr 55 kr 333
Garderober 4-6 (1.etg) pr time kr 33 kr 168
Leiepriser Hålling hall - 2. etg
2. etg Pris 1 Pris 2 Tilleggsrom:
Kjøkken 2.etg, pr time kr 55 kr 333,-
Møterom pr time kr 222,- kr 443,-
Leiepriser Hålling hallen - Kjeller - Gjelder 2024.
Kjeller Pris 1 Pris 2 Tilleggsrom
Skytterbane pr time kr 112 kr 335 Venterom, kontor, lager, felles areal
Skytterbane hel dag kr 2.500 Eks stevner ++
Trimrom kjeller pr time kr 67 kr 276
Ungdomsklubben kr 83 kr 276 Kjøkken kjeller, fellesareal
Musikkrom (pop-prosjekt) kr 45 kr 167
Garderober 1 - 3 (kjeller) kr 33 kr 167
Kjøkken kjeller samt fellesareal kr 55 kr 222
Klatrehall, pr time kr 112 kr 558 Kjøkken, fellesareal