Informasjon om Hållinghallen

Hållinghallen skal drives til beste for innbyggerne i Høylandet kommune og er ment å skulle dyrke idretts- og kulturlivsgleden i kommunen, samt være møteplass for felles aktiviteter. Det er viktig at mangfold i idretts- og kulturlivet i kommunen benytter hallen og får ivaretatt sine interesser.

Hållinghallen består av følgende lokaliteter:

1. Idrettshallen

2. Skytebane (miniatyr og pistol)

3. Møterom/vrimleareal

4. Garderober – 4stk samt 2 stk instruktør-/dommergarderober.

5. Styrkerom/treningsrom

6. Fritidsklubb med mulighet for e-sport

7. Buldre-/ klatrevegg 

I Hallen er følgende baner/oppmerkinger/utstyr:

1 Håndballbane

1 Håndballbane (kortbane)

1 Basketballbane (hel hall)

2 Basketballbaner  trening (1/3 hall)

5 Badmintonbaner 

2 Volleyballbaner

1 tennisbane

Flerbrukshallen har en banestørrelse på 1100 m2. Hallen kan deles i 3 baner med skillevegg. Gulvet er belegg, oppmerket for aktiviteter som nevnt ovenfor.

 

Hvem kan leie

• Fortrinnsvis Kultur- og idrettsmiljøet i Høylandet.

• Barn og unge under 19 år prioriteres før voksne fram til kl 20.00.

• Barneaktiviteter og aktiviteter for funksjonshemmende har prioritet i fordeling av halltid.

• Hallen er også egnet til messer, arrangementer og lignende for private og offentlige tilstelninger.

• Skytebanen kan kun driftes av Høylandet skytterlag/Høylandet jeger og fisk/Høylandet pistolklubb, og ved bruk av godkjente skyte instruktør/standplassleder når den brukes til skyting.

Dersom arealet skal brukes til annet formål enn skyting, må dette skje i samråd med drifterne.

 

Utleietider

• Hallen og tilhørende lokaler leies ut hele året.

• Faste treningstider er forbeholdt perioden 15.august – 15.juni og følger skoleruten.

Hallen er åpen for utleie hverdager kl 08:00 – 23:00. Styrkerom/treningsrom i underetasjen kan ved nærmere avtale disponeres fra kl 05:00-08:00 utleie begrenses av kommunens tid til renhold.

• Etter spesiell avtale kan faste treningstider benyttes i jule-, vinter, sommer og påskeferie hvis hallen ikke er leid ut til andre arrangementer. 

• Leie i helger til cuper, seriespill eller andre arrangementer avtales spesielt med utleier.

• Utleie gjøres sesongvis fra august til mai. Med tildeling av tid to ganger årlig. 

• Sesongvis utleie må vike for sporadisk utleie/arrangementer.