Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

 

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

 

Koronatelefon: 469 17 811. 

Høylandet kommune har nå startet vaksinasjon mot korona, i henhold til nasjonale prioriteringer. 
Du kan følge med vaksineringsprogrammet og statistikker for antall vaksineringer for Høylandet via Folkehelseinstituttet sin web.side.

Informasjon om Hållinghallen

Informasjon om Hållinghallen

Hållinghallen skal drives til beste for innbyggerne i Høylandet kommune og er ment å skulle dyrke idretts- og kulturlivsgleden i kommunen, samt være møteplass for felles aktiviteter. Det er viktig at mangfold i idretts- og kulturlivet i kommunen benytter hallen og får ivaretatt sine interesser.

Hållinghallen består av følgende lokaliteter:

1. Idrettshallen

2. Skytebane (miniatyr og pistol)

3. Møterom/vrimleareal

4. Garderober – 4stk samt 2 stk instruktør-/dommergarderober.

5. Styrkerom/treningsrom

6. Fritidsklubb med mulighet for e-sport

7. Buldre-/ klatrevegg 

I Hallen er følgende baner/oppmerkinger/utstyr:

1 Håndballbane

1 Håndballbane (kortbane)

1 Basketballbane (hel hall)

2 Basketballbaner  trening (1/3 hall)

5 Badmintonbaner 

2 Volleyballbaner

1 tennisbane

Flerbrukshallen har en banestørrelse på 1100 m2. Hallen kan deles i 3 baner med skillevegg. Gulvet er belegg, oppmerket for aktiviteter som nevnt ovenfor.

 

Hvem kan leie

• Fortrinnsvis Kultur- og idrettsmiljøet i Høylandet.

• Barn og unge under 19 år prioriteres før voksne fram til kl 20.00.

• Barneaktiviteter og aktiviteter for funksjonshemmende har prioritet i fordeling av halltid.

• Hallen er også egnet til messer, arrangementer og lignende for private og offentlige tilstelninger.

• Skytebanen kan kun driftes av Høylandet skytterlag/Høylandet jeger og fisk/Høylandet pistolklubb, og ved bruk av godkjente skyte instruktør/standplassleder når den brukes til skyting.

Dersom arealet skal brukes til annet formål enn skyting, må dette skje i samråd med drifterne.

 

Utleietider

• Hallen og tilhørende lokaler leies ut hele året.

• Faste treningstider er forbeholdt perioden 15.august – 15.juni og følger skoleruten.

Hallen er åpen for utleie hverdager kl 08:00 – 23:00. Styrkerom/treningsrom i underetasjen kan ved nærmere avtale disponeres fra kl 05:00-08:00 utleie begrenses av kommunens tid til renhold.

• Etter spesiell avtale kan faste treningstider benyttes i jule-, vinter, sommer og påskeferie hvis hallen ikke er leid ut til andre arrangementer. 

• Leie i helger til cuper, seriespill eller andre arrangementer avtales spesielt med utleier.

• Utleie gjøres sesongvis fra august til mai. Med tildeling av tid to ganger årlig. 

• Sesongvis utleie må vike for sporadisk utleie/arrangementer.

Til toppen