Pårørende

Hvem er pårørende? En pårørende er en slektning, venn, eller annen relasjon som føler omsorg eller ansvar for noen som har en funksjonsnedsettelse, er fysisk eller psykisk syk, avhengighetsproblematikk, innsatt i fengsel, eller som har gått bort.

Å være pårørende kan innebære mye ansvar, vanskelige følelser og valg. Hvem som er pårørende og hvilke rettigheter pårørende har, er lovfestet i pasient og brukerrettighetsloven.

For å støtte deg i rollen som pårørende har kommunen blant annet samlet informasjon om hva som finnes av tilbud og tjenester i kommunen og i regi av andre, eks frivillige organisasjoner og Høylandet frivilligsentral

Du finner mer informasjon om det å være pårørende på disse sidene:

Helsedirektoratet sin  Pårørendeveileder

Regjeringen:  Vi de pårørende