Avlastning for pårørende

Avlastningstiltak er en tjenesteform som har til hensikt å gi omsorgsytere rom for hvile, nødvendig fritid, tid til å pleie sosialt nettverk og familierelasjoner. Kommunene er etter helse- og omsorgstjenestelovens § 3-6 pkt 2 lovpålagt å tilby pårørendestøtte i form av avlastningstiltak

  Hvem kan få avlastning? Om du har særlig tyngende omsorgsoppgaver, kan du få avlastning:

  • Om du arbeider mange timer pr måned med omsorgsarbeid
  • Om omsorgsarbeidet er mer fysisk / psykisk belastende enn vanlig
  • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn

  Kommunen har plikt til å tilby ulike avlastningstiltak og kan f.eks yte avlastning i form av  hjemmehjelp, dagtilbud eller avlastningsopphold  på institusjon.

  Det skal gi deg rom for normal fritid, mulighet til å reise på ferie og tid til å bevare ditt sosiale nettverk.

  Kommunen vurderer behovet for bistand og skal i samarbeid med den enkelte omsorgsyter avgjøre om det skal tilbys tjenester i form av avlastningstiltak

  Høylandet kommune har følgende tilbud om avlastning:

  • Avlastning i sykeheim 
   Personer med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom kan få avlastningsopphold i sykeheim for å avlaste deg som har den daglige omsorgen. Du kan søke om avlastning for en begrenset periode dersom omsorgsoppgavene er særlig tyngende og avlastning er avgjørende for å kunne fortsette å gi omsorgen.
  • Avlastning i heimen som praktisk bistand og hjemmesykepleie
    
  • Avlastning for barn og unge  

   Foreldre som har omfattende omsorgsarbeid som følge av barns sykdom og/eller funksjonshemming kan søke om avlastning.
   Avlastning innebærer at kommunen betaler en eller flere personer for å ta seg av barnet ditt til avtalte tider, eller at barnet får opphold i avlastningsbolig. Avlastning kan vare fra noen timer til flere dager i strekk.

  • Dagtilbud på Høylandet frivilligsentral
   Høylandet frivilligsentral har et dagtibud fra kl. 09:00 - 14:00 alle ukedager.
    
  • Støttekontakt
   En støttekontakt kan besøke deg hjemme, gå tur, bli med deg på biblioteket, kafébesøk, kino eller lignende. Ordningen er fleksibel og det er dine ønsker, behov og forutsetninger som avgjør hvor du og støttekontakten møtes og hva dere gjør sammen.

  Ta kontakt med saksbehandler Wenche Aasbø Hammer, tlf. 468 81 463 eller på
  e.post:  wenche.hammer@hoylandet.kommune.no