Voksne som pårørende

Pårørende trenger av og til å få hjelp, slik at de ikke sliter seg ut eller blir syke selv.

For å støtte deg i rollen som pårørende har Høylandet kommune samlet informasjon om hva som finnes av tilbud og tjenester i kommunen og i regi av andre, f.eks. frivillige organisjoner.

Følg lenkene til det temaet som opptar deg:

Somatiske

Demens

Pårørende ved psykisk sykdom og avhengighet:

Pårørende for kreftpasienter