Ny gang- og sykkelveg i Høylandet sentrum - forslag til reguleringsplan

Offentlig ettersyn:

Høylandet formannskap vedtok i møte den 05.12.2016 å legge forslag til reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg i Høylandet sentrum ut til offentlig ettersyn.

Eventuelle merknader sendes Høylandet kommune, Vargeia 1,  7977 Høylandet eller postmottak@hoylandet.kommune.no.

Høringsfrist er satt til 20.01.2017.

 

Planbeskrivelse 16.10.2015 (PDF, 818 kB)

Plankart nord (PDF, 5 MB)

Plankart sør (PDF, 4 MB)

Reguleringsbestemmelser 24.11.2015 (PDF, 715 kB)

ROS-analyse 15.10.2015 (PDF, 256 kB)

Saksfremstilling 1. gangsbehandling (PDF, 198 kB)