Krigen i Ukraina

Mange blir urolige på grunn av krigen i Ukraina og Høylandet kommune mottar en del spørsmål fra innbyggerne våre.
Her kan du lese om beredskap i Høylandet kommune og informasjon fra nasjonale myndigheter.

Nasjonale myndigheter melder at de følger med på trusselbildet for Norge som følge av krigen i Ukraina, men at det ikke er grunn til å heve beredskapen nå. Høylandet kommune følger rådene fra nasjonale myndigheter. 

Ønsker du å bidra i forbindelse med krigen i Ukraina

Høylandet kommune jobber med å bygge opp tjenesteapparatet slik at vi kan hjelpe et ukjent antall flyktninger fra Ukraina.

Kommunen opplever et stort engasjement fra innbyggere som ønsker å bidra. Det er vi veldig takknemlige for!