Informasjon fra regjering og utlendingsdirektoratet

Her lenkes direkte til informasjonssidene Integrerings- og mangfoldsdirektoratet,  Utenriksdepartementet (UD) og Utlendingsdirektoratet (UDI) som oppdateres hele tiden.

UDs reiseinformasjon

UDI - Informasjon om krisen i Ukraina

IMDi