Jodtabletter

Kriseutvalget for atomberedskap i Norge anbefaler at alle kommuner har jodtabletter tilgjengelige for alle barn, unge under 18 år, gravide og ammende i sin kommune. 

Høylandet kommune har utarbeidet planer for utlevering av jodtabletter og utlevering vil foregå ved barnehager, skoler og helsestasjonen på Høylandet. Kommunen har et tilfredsstillende lager for målgruppen. Kommunen vil få beskjed fra sentrale myndigheter hvis det skal distribueres ut til befolkningen i målgruppen. Vi vil videre informere om at dette er en del av beredskapen, og det vil ikke bli levert ut noen tabletter før vi får beskjed fra sentrale myndigheter.

Utfyllende informasjon fra sentrale myndigheter:   Jodtabletter ved atomulykker