Forstudie - skolegård Høylandet barne- og ungdomsskole

Forslaget for den nye skolegården som skal stå ferdig høsten 2023. 

Noen små forandringer kan påberegnes, men i store trekk er det dette vi jobber etter.

Les mer om forstudie - Høylandet skolegård (PDF, 3 MB)