Endring av åpningstid ved sentralbord/servicekontor

Administrasjonsutvalget har i møte 18. april 2024 vedtatt ny personalhåndbok for Høylandet kommune.

Jmf pkt 2.6 Sentralbord/servicekontoret skal være åpent i tiden 09:00 – 14:00

I tider utover sentralbordets åpningstid (08:00 - 09:00 og 14:00 - 15:30)  kan saksbehandlere/avdelinger kontaktes direkte. 

Oversikt finnes på kommunens hjemmeside www.hoylandet.kommune.no/ansatte