Lokale forskrifter i forbindelse med ny opplæringslov

Kommunedirektøren inviterer til å komme med innspill til nye forskrifter etter ny opplæringslov for Høylandet kommune. Ny opplæringslov trer i kraft fra 01.august 2024. Kommunen skal derfor vedta nye lokale forskrifter som omhandler permisjon fra skolen for elever, skolefritidsordningen (SFO), skoleregler, skolerute og hovedmål. 

Skoleregler (PDF, 29 kB)

Skolerute (PDF, 59 kB)

Elevpermisjon (PDF, 108 kB)

SFO vedtekter (PDF, 114 kB)

Mer informasjon om de lokale forskriftene finner du her; Lokale forskrifter etter ny opplæringslov | udir.no

Høringsfristen er 21.april 2024


Innspill sendes til: postmottak@hoylandet.kommune.no
 Alle høringsinnspill vil offentliggjøres gjennom offentlig journal og sakspapirer.

Spørsmål knyttet til høringen kan rettes til fredrik.steinsvik@hoylandet.kommune.no

Forskriftene skal behandles i kommunestyret den 23.mai 2024
Vedtatte forskrifter trer i kraft 1.august 2024