Forslag til boligpolitisk handlingsplan for 2023 - 2034 Høylandet kommune

Høylandet kommune har utarbeidet forslag til boligpolitisk handlingsplan for perioden 2023 – 2034. 

Forslag til boligpolitisk handlingsplan ble fremlagt for formannskapet i møte 09.11.2023, sak 48/2023 og de har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 vedtatt å ta planen opp til behandling og at den skal sendes ut på høring med 6 ukers høringsfrist. 

Høringsfrist settes til fredag 05.01.2024

Høringsuttalelse sendes til Høylandet kommune, Vargeia 1, 7877 Høylandet, eller 
epost postmottak@hoylandet.kommune.no


Spørsmål kan rettes til teknisk sjef i Høylandet kommune Johan Grongstad , tlf. 41 66 04 83.

Høylandet kommune - Boligpolitisk handlingsplan 2023 - 2034 (PDF, 2 MB)

Kunnskapsgrunnlag - Boligpolitisk handlingsplan 2023 - 2034 (PDF, 9 MB)

Saksprotokoll - sak 48/23 formannskap 09.11.23 - Boligpolitisk handlingsplan 2023 - 2034 - høring (PDF, 103 kB)