Fjell-løypene

Det finnes tre traseer som kjøres med ulike mellomrom i løpet av vinterhalvåret.

Foto: Olav M. Grongstad  Grongstadfjellet

Løypa kjøres med scooter og starter ved Sigbjørnvein, Flyåa eller ved Vaddamoen. Traseen danner en runde på fjellet og er innom flere trimbøker, blant annet ved Grøssjøen. Løypa kjøres opp sporadisk av Grongstad Skiklubb v/Olav Grongstad.

 

Startpunkter og deler av traseen er merket opp.  

 

 

 

 

 

 

Elgsjøen 

Turen har to startpunkter (vist på kart) og går til  trimkasse på Kjølen, stort sett langs en traktorveg. Kjøres med scooter med sporlegger og kjøres opp sporadisk.

 

 

Fjell-løypa ved Hovdin (Høylandet sentrum)God tur!   

Løypa kjøres tirsdag og torsdag samt helger gjennom hele vinterhalvåret. Det varierer av og til om Høylandsrennløypa kjøres i stedet.

Løypa starter ved skistu på Høylandet, men man kan også starte ved boligfeltet på Børstad og ved Lissgrønningen. Den består av en trasé opp til Hovdin og tre runder med ulik lengde og ulikt terreng oppå fjellet. Den flateste runden er den vestre sløyfa som går rundt ei myr. Ansvarlig for løypa er IL Hållingen og Høylandet Tråkk. 

Informasjon om når løypa er oppkjørt finner du på skisporet.no

Kartutsnitt av Fjell-løypa på Høylandet