Psykososial krisegruppe (POSOM)

Kommunen har POSOM team som står for «psykososial omsorg ved hendelser, ulykker og katastrofer».
Psykososial krisegruppe (POSOM)

Kommunenes psykososiale krisegruppe har ansvar for å styrke tilbudet og organisere støttesamtaler til de som har vært involvert i ulykker/kriser/katastrofer, deres pårørende og andre berørte.
Det vil si hendelser hvor psykososiale påkjenninger for enkeltpersoner, familier eller lokalmiljøer bør bearbeides av personell som kan konsentrere seg om denne delen av akuttberedskapen.

Gruppa skal samarbeide nært med det etablerte behandlingsapparatet, og være et supplement til dette.

Ved krise skal akuttelefoner benyttes, kriseteamet blir innkoblet av disse:
110 - Brann og større ulykker
112 - Politi og redningssentral
113 - Ambulanse - medisinsk nødtelefon
116 117 – Legevakt