Parkeringsbevis

Søk HC-parkering

HC-kort er parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Med HC-kort kan du parkere på:

 • Parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede
 • Offentlige avgiftsparkeringsplasser, uten å betale avgift og utover tidsbegrensning

Hvem kan søke?

For å søke om HC-kort må du oppfylle følgende krav:

 • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over lengre avstander.
 • Du må kunne dokumentere behov for å parkere ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessige aktiviteter, for eksempel legebesøk.
 • Søkere som har rullestolheis eller rampe i bilen prioriteres. Etter forskriften skal behov for parkeringslettelse i forbindelse med bosted eller arbeid vektlegges. I tillegg er det klar forvaltningspraksis på at det med «annen aktivitet» menes søkere som er hyppig på helserelaterte besøk, hvor det er vanskelig å parkere.
 • Parkeringskort tildeles ikke søkere som kun enkelte ganger har behov for parkeringslette, de som primært har behov i forbindelse med handling og sosiale aktiviteter, de som i hovedsak kan benytte ordinære parkeringsplasser eller de som har andre alternative løsninger.
 • Legeerklæringen danner kun det medisinske grunnlaget for vurderingen. Merk at forskriften stiller to likeverdige krav. Ved siden av ikke å kunne gå eller ha vansker med å bevege seg over noen lengde (medisinsk begrunnet og dokumentert ved legeerklæring), må søker ha et særlig behov for parkeringslettelse.
 • Ved vurderingen av særlig behov for parkeringslettelse har Vegdirektoratet i retningslinjene uttalt at det skal ses på
  • de konkrete steder søker må oppsøke
  • om de ordinære plassene ikke kan benyttes av søker
  • hvor hyppig søker har dette behovet
  • om problemet kan løses på en annen måte
 • Det skal spesielt vektlegges dersom søker har parkeringsproblemer ved bosted, arbeid/skole og nødvendig aktivitet, i den forbindelse medisinsk behandling og oppfølging.
 • Handling, sosiale aktiviteter og problematikk knyttet til bæring gir i seg selv ikke rett til parkeringskort.

Slik søker du HC-kort

 1. Dette må du ha med i søknaden:
  • Passfoto med navnet ditt påskrevet på baksiden.
  • Kopi av førerkort.
  • Kopi av kjøreattest fra lege, dersom søker er over 75 år
    
 2. Send inn søknad til:  Høylandet kommune,   v/ Koordinerende enhet, Vargeia , 7877  Høylandet


Merk konvolutten "HC-kort"

Hva skjer videre?

Du får svar på søknaden i posten, normalt innen 3 uker

Klage

Hvis du får avslag på søknaden kan du klage. Hvordan du kan klage står i avslagsbrevet.