Ledsagerbevis

Ledsagerbevis

Har du fysiske eller psykiske funksjonshemninger kan du søke om ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir deg rett til å ha med en assistent som slipper å betale for billetten sin. Dette kan for eksempel være på kultur- og fritidsarrangementer eller på offentlig transport.

 

Hva får du?

Du får et bevis som gir ledsageren din gratis adgang til alle kulturinstitusjoner, arrangementer og transportselskaper som aksepterer ordningen. Ledsagerbeviset er personlig, med bilde og underskrift.

Det står på kortet hvor lenge det er gyldig, vanligvis tre år av gangen.

Krav til søker

 • Du kan innhente uttalelse fastlege eller spesialist på at du har behov for en eller flere ledsagere for å kunne delta på aktiviteter i fritiden.
 • Varige fysiske eller psykiske funksjonshemninger (minimum to års varighet).
 • Det er ingen nedre eller øvre aldersgrense.

Hva koster det?

Det koster ikke noe å få ledsagerbevis. På arrangementer eller offentlig transport kjøper du billett til ordinær pris, men får ta med deg en ledsager gratis der ledsagerbevis aksepteres. 

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Slik søker du eller fornyer ledsagerbevis

 1. Du trenger disse vedleggene
  - 2 stk. passfoto
   
 2. Fyll ut søknadsskjemaet: Ledsagerbevis
  - Beskriv ditt behov
  - Gi en begrunnelse for søknaden
   
 3. Send inn søknadsskjemaet til kommunen til adressen:
  Høylandet kommune, v/saksbehandler helse og omsorg, Vargeia 25, 7877 Høylandet

  Merk konvolutten "Ledsagerbevis"

Hva skjer videre?

Vi forsøker å gi deg et svar innen 14 dager. Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta. 

Klage

Får du ikke tilbud om ledsagerbevis, gir vi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist. Kommunen kan hjelpe deg med å klage.