Fritidskontakt

En fritidskontakt skal hjelpe en annen person til å ha en aktiv og meningsfylt fritid.  Tjenesten er for barn, ungdom, voksne og eldre.

Hvem kan få

Hvem kan få fritidskontakt?

Barn og voksne som har behov for hjelp, for eksempel på grunn av

  • somatisk (kroppslig) eller psykisk sykdom
  • skade eller lidelse
  • rusmiddelproblem
  • sosiale problemer, eller
  • nedsatt funksjonsevne

 

Det er gratis å motta fritidskontakt, men du må selv regne med å dekke dine egne utgifter mens du er sammen med fritidskontakten, som for eksempel, reise til - fra, inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat osv.

Du kan søke om fritidskontakt på kommunens skjema for helse – og omsorgstjenester.

Dette finner du her: Søknad om helse - og omsorgstjenester

Skjema leveres til kommunen, merket med koordinerende enhet.

Du vil motta en skriftlig avgjørelse på om du får innvilget fritidskontakt eller ikke.