Jordmortjenesten

Jordmortjenesten er knyttet til Høylandet Helsestasjon som ligger ved 
legekontoret .
Jordmor samarbeider med fastlegene i kommunen .

Jordmor: Anne Judith Brøndbo Skarland , 20% stilling, torsdag er fast kontordag.

Mobil: 99 04 67 16

Svangerskapsomsorgen

Er et tilbud til alle gravide. Første kontroll kan gjøres til jordmor. Du kan velge om du vil gå til jordmor, fastlege eller begge deler. Du kan selv bestille time direkte til jordmor, eller du blir kontaktet når jordmor er informert av fastlege.        Den omfatter kontroller, tiltak og henvisninger som det er behov for i et svangerskap. Formålet med tjenesten er;

 • at du som gravid tidlig får riktig informasjon som har betydning for deg og fosteret 
 • at den skal være tilpasset ditt behov og ståsted
 • å sikre på best mulig måte at du får et godt og trygt svangerskap.
 • at du tar vare på deg selv og forholdet til partneren din
 • at du og partneren din forberedes på en foreldrerolle
   

Vi ønsker et gjensidig tillitsforhold, derfor er samtalen med deg/dere veldig viktig. Da kan vi gi riktig informasjon og veiledning.                                                                                                                                                                                Aktuelle tema er:

 • Kosthold, trening, røyking og alkohol
 • Livssituasjon
 • Arbeidssituasjon i forhold til graviditet
 • Din helsetilstand, arvelige sykdommer i familien din, og eventuelle kroniske sykdommer
 • Tidligere svangerskap og fødsler
 • Vanlige plager og endringer som skjer i forbindelse med svangerskapet 
 • Stønadsmuligheter, rettigheter og plikt
 • Fødselen, det å få barn og forberedelser til barseltid og amming
   

Jordmor eller fastlegen skal også ta opp temaer som kan være vanskelige å snakke om. Eksempler på dette er:

 • Tristhet utover det som er vanlig, psykiske plager eller depresjoner
 • Vold, fysisk og psykisk trakassering og seksuelle overgrep
 • Spiseforstyrrelser
 • Fødselsangst eller sykehusskrekk
   

Dersom du har behov for det, kan du bli henvist til psykolog eller psykiater for å få hjelp.

Jordmor arbeider tett med helsesykepleier, lege og svangerskapspoliklinikken på sykehuset. Dette er viktig for at du/dere og barnet skal få optimal hjelp gjennom svangerskap, fødsel og barseltid.

Svangerskapskontrollene

Under kontrollene foretar vi en standard undersøkelse i tillegg til samtalen som knyttes til graviditeten. Dette er måling av blodtrykk, urinprøve, vekt, mål av magen (se at barnet vokser normalt), lytte etter foster/hjertelyden
Det er fint om barnets far er med noen ganger. 
Husk å ta med helsekortet og urinprøve (morgenurin) hver gang du møter til kontroll.

Fødselsforberedende kurs
Vi tilbyr grupper eller individuelt, med bl.a. omvisning på fødeavd. ved Sykehuset Namsos for alle , uansett om du er førstegangsfødende eller har barn fra før.

Tidlig hjembesøk etter fødsel
 Jordmor kommer på hjembesøk etter avtale med deg ca 2-3 dager etter hjemkomst. Samtale bl.a om fødselsopplevelsen, veiing av barnet og amming etc. Ønskelig at barnefar er tilstede under hjembesøket.

Barselgruppe                                                                                                                        
Nettverksbygging og fellesskap med andre nybakte foreldre, invitasjon sendes i brev. 

Etterkontroll                                                                                                                                                                        
Ca. 6-8 uker etter fødsel, omfatter samtale rundt opplevelsen fra svangerskapet, fødselen og den siste tiden. Prevensjonsveiledning og celleprøve etter behov. Jordmor er godkjent for innsetting av spiral, P-stav og andre prevensjonsmetoder.

Informasjon om livmorhalsprogrammet (DOCX, 26 kB)