Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

Vei

Vei & biloppstilling

Det er ikke søknadspliktig å lage biloppstillingsplasser som ligger minimum 1,0 meter fra nabogrensen.

Det er heller ikke søknadspliktig å lage interne veier på eiendommen din, for eksempel mellom forskjellige bygninger.

Det er derimot søknadsplikt for å lage ny eller endre avkjørsel. Du kan søke digitalt til Statens vegvesen hvis det gjelder en fylkesvei eller riksvei. Gjelder det en kommunal vei, sender du inn søknad til kommunen din. 

Info om ny/endring av avkjørsel

Til toppen