Framgangsmåte og skjema for fradeling og oppmåling

Skal du dele en eiendom må det søkes etter gjeldende skjema. Utfylt søknadsskjema leveres til kommunen sammen med kart som viser ønskede grenser. Det vil så bli behandlet av saksbehandler i kommunen. Etter vedtak vil oppmålingsforretning bli bestilt. Oppmåling foretas kun i mai-oktober.

Dersom fradelinga medfører en bruksendring av eiendommen må det søkes om omdisponering av arealet. Les mer om dette her :

Omdisponering

Skjema som du trenger vedr. deling, fradeling og oppmåling: