Samfunnssikkerhet

Samfunnssikkerhet

Er trusselbildet i Norge endret som følge av det russiske militære angrepet på Ukraina? 
PST vurderer trusselbildet fortløpende og følger situasjonen tett. Det er verdt å merke seg at de nasjonale trusselvurderingene som ble offentliggjort 11. februar peker på Russland som en kjent trusselaktør i Norge, slik at den generelle trusselen om blant annet cyberangrep står ved lag. Det oppfordres samtidig til økt årvåkenhet.

(Ansvarlig departement: Justis- og beredskapsdepartementet)

Hva gjør norske myndigheter for å styrke beredskapen i sivil sektor?
Russlands angrep på Ukraina har skapt en ny sikkerhetspolitisk situasjon som gjør det nødvendig å gjennomføre tiltak på sivil side raskt. Det betyr blant annet behov for å styrke Sivilforsvaret, den sivile beredskapen innenfor cyberforsvaret og kommunenes robusthet mot digitale angrep. Regjeringen ønsker også etablering av et mobilbasert befolkningsvarslingssystem. Justis- og beredskapsministeren har dessuten bedt PST og Politidirektoratet etablere en egen enhet, som skal analysere og følge med på trusler. Enheten er allerede opprettet.

PST vurderer at etterretningstrusselen fra Russland er høyere nå enn før krigen i Ukraina. Alle oppfordres til å være årvåkne.

(Ansvarlig departement: Justis- og beredskapsdepartementet)

Egenberedskap: Hvor finner jeg listen over hva jeg bør ha hjemme?
Det er i dag ingenting som tyder på at vi i Norge står i fare for å miste tilgangen på viktige varer og tjenester som følge av angrepet på Ukraina. Uavhengig av situasjonen i Ukraina anbefaler DSB alle husstander å være rustet til å klare seg selv i eget hjem i minst tre døgn. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål - og det er ingen grunn til å hamstre matvarer og husholdningsartikler. På sikkerhverdag.no, DSBs nettside for privatpersoner, kan du lese mer om egenberedskap og hva du bør ha hjemme.

(Ansvarlig departement: Justis- og beredskapsdepartementet)

Hvor finner jeg informasjon om tilfluktsrom?
Mange er urolige på grunn av situasjonen i Ukraina og søker informasjon om tilfluktsrom i Norge. Verken DSB eller Sivilforsvaret har sendt ut melding om å klargjøre tilfluktsrom. Les mer om tilfluktsrom på sikkerhverdag.no. 

(Ansvarlig departement: Justis- og beredskapsdepartementet)

Se også: Angrepet på Ukraina | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no).

Hvor kan jeg finne informasjon om situasjonen ved kjernekraftverkene i Ukraina, norsk atomberedskap, informasjon om jodtabletter o.l.?
Se informasjon på nettsiden til Direktoratet for strålevern og atomberedskap.

Se også: Norge fordømmer Russlands angrep mot atomkraftverket i Ukraina

Til toppen