Reiseråd og konsulær bistand

Reiseråd og konsulær bistand

Hva er UDs reiseråd for Ukraina og andre land?
Utenriksdepartementets reiseinformasjon og reiseråd finnes på UDs nettsider med reiseinformasjon.

(Ansvarlig departement: Utenriksdepartementet)

Blir norske borgere evakuert fra Ukraina?
I dagens situasjon er det ikke mulig med noen form for assistert utreise fra Ukraina. Norske myndigheter har heller ikke planer om dette.

Utenriksdepartementet har oppfordret norske borgere til å forlate Ukraina siden 11. februar. Vi har i flere omganger kontaktet de som er registrert i reiseregistrering for å høre hvor de befinner seg og oppfordre dem til å forlate landet.

De som vurderer å reise ut av landet nå må gjøre egne, grundige sikkerhetsvurderinger. For øvrig oppfordres de som fortsatt er igjen i landet til å følge med på utviklingen og lytte til de råd som gis fra stedlige myndigheter.

(Ansvarlig departement: Utenriksdepartementet)

Jeg er i Ukraina, men har ikke bil og sliter med å reise ut av landet. Går det fortsatt tog og busser ut av Ukraina?
Ukrainsk jernbane melder at siden oppstarten av invasjonen har over 50.000 utenlandske borgere forlatt Ukraina med tog og at de fortsetter arbeidet med å evakuere personer ut av landet. Grensepassering for utenlandske borgere skal gjennomføres gjennom en forenklet prosedyre. Hver kveld publiseres oppdatert reiseinformasjon for tog som går mot Polen, Ungarn og Tsjekkia.

(Ansvarlig departement: Utenriksdepartementet)

Hvor mange norske borgere er i Ukraina nå?
Det er frivillig å registrere seg i reiseregistrering.no og appen «Reiseklar. Det er flere titalls norske borgere som har registrert at de fortsatt oppholder seg i Ukraina nå.

Krigen i Ukraina gjør situasjonen i landet farlig og uforutsigbar. Vi oppfordrer norske borgere som er i Ukraina om å følge utviklingen tett og gjøre grundige vurderinger av egen sikkerhet.

Vi oppfordrer alle som har kommet seg ut av landet til å oppdatere sin registrering for at UD har en så god oversikt som mulig.

(Ansvarlig departement: Utenriksdepartementet)

Hva er status for den norske ambassaden i Kyiv?
Den norske ambassaden i Kyiv er midlertidig flyttet til Warszawa, og de norske diplomatene har forlatt Ukraina.

Norske borgere i Ukraina som nå ønsker kontakt med utenrikstjenesten kan kontakte UDs operative senter på 23 95 00 00 eller på e-post 247@mfa.no.

Det vil inntil videre ikke være mulig å søke om eller få utstedt norsk pass i Ukraina. Norske utenriksstasjoner i Ukrainas naboland kan kontaktes for søknad om pass, dersom det er mulig å ta seg dit.

(Ansvarlig departement: Utenriksdepartementet)

Jeg har kommet meg ut av Ukraina og trenger hjelp fra utenrikstjenesten, hvem kan jeg kontakte?
Norske borgere som har eller er i ferd med å krysse grensen fra Ukraina til naboland kan kontakte nærmeste norske ambassade ved behov for konsulær bistand. 

(Ansvarlig departement: Utenriksdepartementet)

Jeg skal reise til Russland. Bør jeg avlyse turen min?
Utenriksdepartementet har siden 27. februar frarådet alle reiser til Russland. Som følge av krigen i Ukraina har mange land, inkludert Norge stengt luftrommet for russiske fly. Russland har stengt sitt luftrom for fly fra over 30 land. Dette kan gjøre det vanskelig å reise ut av Russland.

Vi anbefaler at norske reisende skaffer seg oversikt over alternative utreisemuligheter. Kontakt forsikringsselskapet ditt for å sjekke om reiseforsikringen din fortsatt er gyldig. Vi anbefaler også at du registrerer deg på reiseregistrering.no eller i appen Reiseklar slik at norske myndigheter kan nå deg med viktige meldinger.

(Ansvarlig departement: Utenriksdepartementet)

Hvordan kan jeg reise ut av Russland?
Det går fortsatt fly fra Russland til enkelte land utenfor Europa. Det er også mulig å reise ut av Russland med bil, buss eller tog til et av nabolandene. Eksempelvis kan man reise til Norge gjennom Storskog grensestasjon i Finnmark og videre fra Kirkenes til andre destinasjoner. Det er også mulig å krysse grensen fra Russland til Finland eller et av de baltiske landene. Ta kontakt med ditt reiseselskap eller forsikringsselskap for å få informasjon om aktuelle utreisemuligheter. Sørg for at du har oppdatert informasjon og gjør dine egne sikkerhetsvurderinger. Vær oppmerksom på at personer med dobbelt statsborgerskap kan få utfordringer ved utreise dersom de reiser på russisk pass.

Ta kontakt med ambassaden i Moskva eller generalkonsulatene i St. Petersburg eller Murmansk ved behov. Du finner kontaktinformasjon på ambassadens hjemmeside.

(Ansvarlig departement: Utenriksdepartementet)

Jeg er norsk statsborger og oppholder meg for tiden i Russland. Er det trygt å bli værende her?
Vi minner om at Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Russland. Vær forberedt på at mangel på kontanter og varer kan forekomme fremover. Ikke ta for gitt at dine betalingskort vil fungere; dette kan variere mellom brukersteder og kort. Ta kontakt med ambassaden i Moskva eller generalkonsulatene i St. Petersburg eller Murmansk om du har behov for råd eller veiledning. Du finner kontaktinformasjon på ambassadens hjemmeside.

(Ansvarlig departement: Utenriksdepartementet)

Jeg er norsk statsborger og oppholder meg i Hviterussland. Er det trygt å bli værende her?
Vi minner om at Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Hviterussland.Dersom du oppholder deg i Hviterussland bør du være oppmerksom på at det er økt risiko for uforutsette hendelser. Enhver bør gjøre egne sikkerhetsvurderinger og holde seg oppdatert på utviklingen. Personer som ønsker å forlate landet kan reise ut med bil over grensen til Litauen. Ta kontakt med ambassaden i Vilnius dersom du befinner deg i Hviterussland og har behov for råd eller veiledning.

(Ansvarlig departement: Utenriksdepartementet)

Til toppen