Matvarer

Matvarer

Vil situasjonen i Ukraina påvirke prisene på matvarer i Norge?
Ukraina er en stor leverandør av jordbruksvarer på verdensmarkedet, men med lav eksport til Norge. Globale prisøkninger på matvarer kan likevel gi utslag i prisene også i Norge.

Høye gasspriser gjør også at prisen på kunstgjødsel stiger. Landbruks- og matdepartementet har derfor tett kontakt med norske organisasjoner og aktører tilknyttet jordbruk og gjødsel.

Se også: Landbruks- og matministeren iverksetter tiltak for å sikre norsk matkornproduksjon 

(Ansvarlig departement: Landbruks- og matdepartementet)

Hvordan vil nordmenn merke krigen i Ukraina i butikkhyllene fremover?
Det er nok mat i Norge. Men norske forbrukere kan komme til å merke en prisøkning på enkelte varer. Det er fordi det kan bli dyrere å hente inn mat til Norge.

Norge importerer ikke korn fra Ukraina og bare begrensede mengder fra Russland. Konsekvensene også her vil først og fremst være knyttet til pris, siden mindre import fra både Russland og Ukraina internasjonalt vil føre til prisøkninger på verdensmarkedet.

Under koronapandemien var det i kortere perioder tendenser til at det ble tomt for enkelte varer i enkelte butikker. Det skyldtes ikke at varen manglet i Norge, men at folk kjøpte mer mat enn vanlig og at det kunne ta litt tid å få fylt butikkhyllene igjen.

(Ansvarlig departement: Nærings- og fiskeridepartementet)

Hvordan vil krigen i Ukraina påvirke tilgangen på råvarer?
Ukraina er en stor leverandør av jordbruksvarer på verdensmarkedet, men har lav eksport til Norge. Globale prisøkninger på matvarer kan likevel gi utslag i prisene også i Norge.

Høye gasspriser gjør også at prisen på kunstgjødsel stiger. Landbruks- og matdepartementet har derfor tett kontakt med norske organisasjoner og aktører tilknyttet jordbruk og gjødsel.

Se også: Landbruks- og matministeren iverksetter tiltak for å sikre norsk matkornproduksjon

(Ansvarlig departement: Landbruks- og matdepartementet)

Hvordan vil nordmenn merke krigen i Ukraina i butikkhyllene fremover?
Det er nok mat i Norge. Men norske forbrukere kan komme til å merke en prisøkning på enkelte varer. Det er fordi det kan bli dyrere å hente inn mat til Norge.

Norge importerer ikke korn fra Ukraina og bare begrensede mengder fra Russland. Konsekvensene også her vil først og fremst være knyttet til pris, siden mindre import fra både Russland og Ukraina internasjonalt vil føre til prisøkninger på verdensmarkedet.

(Ansvarlig departement: Nærings- og fiskeridepartementet)

Til toppen