Informasjon til ukrainske og russiske borgere

Informasjon til ukrainske og russiske borgere

Hvor kan jeg finne informasjon til russiske borgere om hjemreise etter oppholdstillatelsen eller visumet utløper,  behandling av søknader fra russiske borgere o.l.?
Se informasjon på UDIs nettside.

Hvor kan jeg finne informasjon til ukrainske borgere om innreise, visum, opphold, asyl o.l.?
Se informasjon på UDIs nettside.

Se også: Midlertidig kollektiv beskyttelse for ukrainere.

Se også: Krigen i Ukraina – Politiet.no.

(Ansvarlig departement: Justis- og beredskapsdepartementet)

Hva skjer med ukrainere som ikke har opphold i Norge?
Se informasjon på UNEs nettside.

(Ansvarlig departement: Justis- og beredskapsdepartementet)

Til toppen