Forskning og utdanning

Forskning og utdanning

Hva skjer med forskning- og utdanningssamarbeid med Russland?
Forsknings- og utdanningssamarbeidet med Russland er suspendert. Dette inkluderer Kunnskapsdepartementets dialog med russiske myndigheter, Forskningsrådets fellesutlysning med Russland, den norsk-russiske utdanningsavtalen og den ferdigforhandlede forskningsavtalen med Russland.

Som hovedregel skal alle avtaler mellom norske og russiske institusjoner også legges på is. Institusjonene kan velge å opprettholde avtaler, men det skal gjøres en grundig vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Eventuelle avtaler og samarbeid innenfor atomberedskap og fiskeri- og ressursforvaltning skal inntil videre fortsette som før. Det er samtidig ønskelig at forskere kan fortsette å ha kontakt med hverandre over landegrensene (såkalt forsker-til-forsker-samarbeid).

Se også: Fryser utdanningssamarbeid med Russland (hkdir.no)

Se også: Forskningssamarbeid med russiske myndigheter fryses (forskningsradet.no)

Hva er situasjonen for norske studenter i Ukraina?
Kunnskapsdepartementet er ikke kjent med at det er norske studenter i Ukraina nå.

Alle norske borgere i Ukraina, også eventuelle studenter, oppfordres til å gjøre seg kjent med UDs reiseråd og registrere seg på reiseregistrering.no eller i appen Reiseklar.

Til toppen