Bistand til Ukraina

Bistand til Ukraina

For detaljert informasjon om norsk bistand til Ukraina og nabolandene, se egen nettside.

Vil Norge gi Ukraina økonomisk bistand?
Vi kan stå overfor den største humanitære katastrofen i Europa siden andre verdenskrig. Russlands krigshandlinger fører til store sivile tap og lidelser, ødelegger grunnleggende infrastruktur og driver mennesker på flukt. Humanitære organisasjoner rapporterer om store behov for humanitær bistand som mat, vann, medisiner og annet livsnødvendig utstyr.

Regjeringen har besluttet å bidra med inntil to milliarder norske kroner til humanitær innsats i Ukraina og for mennesker på flukt fra Ukraina. Midlene vil i hovedsak bli kanalisert gjennom FN, Røde Kors-bevegelsen og norske humanitære organisasjoner. Norge bidrar også med støtte gjennom felles europeiske beredskaps- og responsmekanismer.

Mange ønsker å hjelpe befolkningen i Ukraina og de menneskene som nå er på flukt i eget land og i nabolandene. Det er veldig flott at folk vil hjelpe. Langs grensene til Ukraina hoper det seg nå opp med klær og annet utstyr folk har samlet inn. I følge humanitære aktører hindrer dette inntransportering av livsnødvendig nødhjelp som medisiner. Den beste måten å hjelpe på nå er derfor å bidra med penger.

Se informasjon fra FN om hvordan privat sektor kan bidra her.

Flere norske humanitære organisasjoner, som har lang erfaring i å bidra inn i uoversiktlige og alvorlige humanitære situasjoner, bidrar nå med akutt nødhjelp.

Se også: Øker støtten til FNs innsats for ukrainske flyktninger

Se også: Sender omfattende pakke av legemidler til Ukraina

Hvordan kan jeg bidra?
Mange ønsker å hjelpe befolkningen i Ukraina og de mange hundre tusener som nå er på flukt i eget land og i nabolandene.

Flere norske humanitære organisasjoner, som har lang erfaring i å bidra inn i uoversiktlige og alvorlige humanitære situasjoner, er på plass i området.

Her er kontaktinformasjon og nettsider med informasjon om de største norske humanitære organisasjonenes arbeid med Ukraina-krisen:

Flyktninghjelpen/NRC: Sentralbord (08-15) (47) 23 10 98 00 nrc@nrc.no
Nettsted for givere: Ukraina: Slik kan du hjelpe

Caritas Norge: caritas@caritas.no og tlf. 23 33 43 60.
Nettsted for givere: Caritas i Ukraina

Røde Kors: https://www.rodekors.no/om/kontakt/
Nettsted for givere: www.rodekors.no 

Redd Barna: giverservice@reddbarna.no , (+47) 22 99 09 00.
Nettsted for givere: Barna i Ukraina trenger deg nå - Gi hjelp - Redd Barna

Kirkens Nødhjelp/NCA: giver@kirkensnodhjelp.no , 22 09 27 00
Nettsted for givere: kirkensnodhjelp.no

Leger uten grenser: Nettsted for givere

Til toppen