Eiendomsskatt - betaling og klagebehandling

Kommunestyret har vedtatt at fra 2018, skal det utskrives eiendomsskatt for hele kommunen, dersom ikke eiendomsskatteloven hjemler for fritak.

Kommunestyret var tydelig i sin diskusjon på at denne skatten skal brukes til nyinvesteringer og utvikling av kommunen, ikke til ordinær drift.

Kommunestyret har i møte 18.12.2018, sak 65/2018 pkt 6 ,vedtatt med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7a og 7 b gitt fritak for eiendommer til bl.a. idrettslag, ungdomslag, institusjoner o.l.

Klagebehandling

For å bistå sakkyndig nemnd i taksteringsarbeidet, ble firma Verditakst AS engasjert til å forestå besiktigelse og utarbeide forslag til takster, og sakkyndig nemnd vedtok takstene i møte 15.02.2018.

Alle hjemmelshavere fikk tilsend skatteseddel for sin eiendom med klagefrist 10. april 2018.

Hos noen ble det oppdaget klare feil, som f.eks. feil bruksareal, feil bygning osv. Dette ble korrigert administrativt og ny skatteseddel ble produsert, mens andre klager mer på takstbeløpet og de vurderinger som gjort. Her må sakkyndig nemnd inn å vurdere saken på nytt.

Vi er i gang med denne klagebehandlingen.

Betaling

I hht. kommunestyrets vedtak i møte 12.12.2017, sak 75/2017 vedr. budsjett og beskatning vedtok kommunestyret i pkt.3: Skatten kreves inn i 4 terminer, men på grunn av arbeidet med taksering av alle eiendommer først ferdigstilles i februar 2018, forfaller termin 1 og 2 den 20.05.2018. Tredje termin forfaller 20.08.2018 og 4. termin forfaller 20.11.2018.

De av dere som har avtale om månedlige faktura på kommunale avgifter, vil også få dette når det gjelder eiendomsskatt.

Kommunale avgifter for 2. termin utskrives i disse dager, og her vil også eiendomsskatt for 1. termin og 2. termin 2018 være med, jfr. kommunestyrets vedtak.

Og de med månedlige fakturaer får beregnet eiendomsskatt for 5 måneder på mai-fakturaen.

Så er det de av dere som har klaget og ikke mottatt resultatet av klagebehandlingen, så skal en jfr. eiendomsskattelovens § 25 3. ledd hvor det heter;

Eigedomsskatten skal ytast til fastsett tid og med dei summane som først er fastsette, endå om det er sendt inn klage over utskrivinga eller utskrivings-grunnlaget, eller dei står under prøving for ein klageinstans eller domstolane.

Vi vil forsøke å få gjennomført klagebehandlingen så snart som mulig, og de av dere som får medhold i klagen vil få korrigert dette på termin 3.