Informasjon om eiendomsskatt

eiendomsskatt.jpg Høylandet kommunestyre vedtok i 2017 å innføre eiendomsskatt for alle eiendommer i kommunen med virkning fra 1.1.2018. I løpet av 2017 ble det derfor gjennomført taksering av alle eiendommer som skal ha utskrevet eiendomsskatt i kommunen, og denne taksten gjelder i 10 år dersom det ikke skjer bygningsmessige endringer på eiendommen.

Det betyr at alle som eier bolig, fritidsbolig og næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen. Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen — for å opprettholde gode kommunale tjenester og finansiere nye investeringer.

Eiendomsskatten og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Herunder vedtas også størrelsen på bunnfradraget skattesatsen og hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt etter Eiendomsskattelovens §7.

Det kan klages på skattetaksten hvert år i de 10 årene taksten gjelder for, men man kan ikke klage på samme grunnlag to ganger. Klagen må være skriftlig og sendt til kommunen innen 6 uker etter at skattelistene blir lagt ut.

Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter.

Eiendomsskatten er for 2020 på 4 promille for bolig og fritid, og 7 promille for næring og verk/bruk. Kommunestyret har vedtatt kr 0 i bunnfradrag for 2020

Artikkelliste