TV-aksjon 2023 - Redd barna

Opptelling søndag 22.10.23 uten Vipps

Høylandet skole sitt arrangement fredag 20. oktober kr 17.027,-

Bøsser søndag 22.10.23 kr 19.325,-

Bidrag Høylandet kommune kr 5.000,-

Dette er foreløpig resultat da vi ikke har oversikt over Vipps, næringsliv o.l.

Takk til alle bøssebærere og givere.

 

Aksjonskomiteen