Sommerjobb for ungdom i barnehagen

Ordningen gjelder for ungdom mellom 15 og 20 år - dvs årskullene 2004 - 2009.

Om jobben:

Delta i det daglige livet i barnehagen. Varierte arbeidsoppgaver gjennom dagen.
Den som ansettes må like barn og kunne delta i deres leik og aktiviteter.  

3 ukers varighet i perioden juni/juli/august. 

Arbeidstimer mellom 25 og 37,5 timer pr uke.

Søknadsfrist 20. mai 2024

Søknader sendes på mail til Knut Erik Heia Knut.Erik.Heia@hoylandet.kommune.no med kopi til postmottak@hoylandet.kommune.no