OBS OBS - Unngå unødvendig bruk av vann

All unødvendig bruk av vann, så som fylling av gjødselkummer+++ må opphøre med umiddelbar virkning da vannivået i høydebassenget nå er på et kritisk nivå.
Det forgår også leting etter lekkasjer, så hvis du ser noe unormalt vennligst ta kontakt med teknisk.
På forhånd takk for hjelpa.

 

Johan Grongstad
Teknisk sjef