Kommunen trenger flere boliger til flyktninger

I den forbindelse er det mulig å få inntil 150 000.- i støtte for oppussing av boliger som skal brukes til bosetting av flyktninger.
Kun kommunen kan søke, men kommunen kan gi tilskuddet videre til selskaper og andre som har til formål å leie ut boligen til flyktninger.

Er dette av interesse ta kontakt med undertegnede.

Tilskudd til istandsetting - Husbanken

Jogeir Brøndbo
avdelingsingeniør
Bygg/Eiendom
Tlf 908 39 949