Inntil 100 % fast stilling som barnehagelærer

Inntil 100 % fast stilling som barnehagelærer /pedagogisk leder med spes.ped.kompetanse ledig fra 12.08.2024.

Høylandet barnehage er en 4 avdelings barnehage med til sammen 50 barn og 18 ansatte. Over år har barnehagens fokus vært språk, leik og sosial kompetanse. Har tett samarbeid med de andre barnehagene i Indre Namdal.

Arbeidsoppgaver:
•    Pedagogisk og faglig ledelse i samarbeid med styrer og pedagogisk ledere  
-    Spes.ped.koordinator som følger opp enkeltbarn.
•    Medansvar for opplæring og veiledning av medarbeidere i barnehagen.  
•    Medansvar for å veilede og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet. 
•    Medansvar for å planlegge og gjennomføre møter med brukere og eksterne samarbeidspartnere.  
•    Sammen med styrer og pedagogiske ledere bidra til det faglige innholdet i ulike møtefora.  
•    Medansvar for daglig organisering av avdelingen.  
•    Medansvar for oppfølging av ulike rutiner og praktisk arbeid  


Kvalifikasjoner 
•    Godkjent utdannelse som barnehagelærer/førskolelærer med spes.ped.kompetanse  
•    Ha gode IKT kunnskaper og god skriftlig og muntlig fremstilling.  


Personlige egenskaper 
•    Du kan lede og veilede andre  
•    Du kan arbeide selvstendig, men også i team  
•    Du kan kommunisere godt med brukere og eksterne samarbeidspartnere  
•    Du har mot til å ta de vanskelige samtalene  
•    Du har evne til å planlegge og gjennomføre planlagte mål  
•    Du har god evne til å dokumentere eget arbeid og overholde frister  
•    Du er fleksibel og ha evne til å finne gode løsninger da din faglige kompetanse skal komme hele barnehagen til gode.  
•    Høy arbeidskapasitet  

Personlig egnethet vektlegges.  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.  Referanser bes oppgitt i søknaden. 
Ved tiltredelse må gyldig politiattest fremlegges.
•    Inntil 100 % stilling
•    Søknad sendes på elektronisk søknadsskjema og søknad frist settes til 2.juni 2024
•    Kontaktperson: barnehagestyrer ved Høylandet barnehage Tove Vang, tlf. 473 00 479 
e-post: tove.vang@hoylandet.kommune.no