Hvordan ønsker innbyggerne at Høylandet kommune skal se ut fram mot 2034? - Info om grendemøter

Høylandet kommune inviterer alle til å delta og komme med innspill til samfunnsplanen.

Grendemøte i Vassbotna blir tirsdag 30. mai kl 19:00 - 21:00

Grendemøte Sentrum - Høylandet samfunnshus mandag 5. mai kl 18:00 - 20:00

Grendemøte Øie - tirsdag 6. juni kl 19:00 - 21:00

Grendemøte Kongsmoen ble arrangert 24. mai.

"Tenk deg et fremtidsbilde av Høylandet i 2034. Hvordan vil du dette bildet skal være? Hvilke ønsker har du for ditt lokalsamfunn? Tenk deg så at dette fremtidsbildet er et puslespill, der alle
innbyggere bidrar med sin brikke, sin innsats. Hva kan du bidra med til dette fremtidsbildet?
Styrken til et lokalsamfunn som vårt er at vi har så mange slags ferdigheter, kunnskaper og styrker blant kommunens innbyggere. Det er summen av dette som gir oss et godt grunnlag for
å skape den beste utgaven av vårt lokalsamfunn."
Dette er innledningen på samfunnsplanen av Ordfører Hege Nordheim-Viken. Anbefaler innbyggere i Høylandet kommune å ta en kikk på denne planen (PDF, 38 MB) - den angår oss alle!